HNŽ: Nezaposleno skoro 30 tisuća ljudi

HNŽ: Nezaposleno skoro 30 tisuća ljudi
Koncem lipnja 2018. godine na evidenciji Službe za zapošljavanje Hercegovačko-Neretvanske županije bilo je evidentirano 29.745 nezaposlenih osoba, što je u usporedbi s prosječnom nezaposlenošću u 2017. godini manje za 7,9 %, a u odnosu na prošli mjesec manje za 1,0 %, navedeno je na stranici spomenute Službe.
 
Gledano po općinama najveći broj registriranih nezaposlenih osoba nalazi se u općini Mostar (14.662 ili 49,3 %), zatim Konjic (3.805 ili 12,8 %), slijedi Čapljina (2.860 ili 9,6 %), Čitluk (2.413 ili 8,1 %), Jablanica (2.091 ili 7,0 %), Stolac (1.802 ili 6,1 %), Prozor-Rama (1.795 ili 6,0 %), Neum (279 ili 0,9 %) i općina Ravno sa 38 nezaposlenih osoba na evidenciji.
 
U kvalifikacijskoj strukturi nezaposlenih osoba najveći broj čine osobe u trećem stupnju obrazovanja 9.887, što predstavlja udio od 33,2 %, zatim slijedi četvrti stupanj sa 9.298 osoba ili 31,3 %, prvi stupanj 6.242 ili 21,0 %, stupanj 71 sa 1.490 ili 5,0 %, stupanj 72 sa 995 osoba ili 3,3 %, stupanj 62 sa 864 osobe ili 2,9 %, stupanj 61 sa 490 ili 1,6 %, drugi stupanj 397 ili 1,3 %, peti stupanj 81 ili 0,3 % i osmi stupanj 1 osoba.
 
Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje koncem lipnja 2018.godine bile su 16.172 žene, što čini 54,4 %. U ukupnom broju na posao čeka do 1 godine dana 6.567 osoba ili 22,1 %, a preko 9 godina čeka njih 8.595 ili 28,9 %.
 
Nikad nije radilo više od 10 tisuća osoba
 
Na evidenciji nezaposlenih osobe do 30 godina starosti čine 26,5 % (7.893 osobe), a svaka treća osoba na evidenciji je stara preko 50 godina (8.919 ili 30,0 %). Nezaposlenih osoba koje traže prvo zaposlenje je bilo 10.497, što od ukupnog broja predstavlja 35,3 %. Broj žena koje prvi put traže zaposlenje iznosi 5.973 ili 20,1 % od ukupnog broja nezaposlenih osoba.
 
U ovom mjesecu evidentirano je 721 novoprijavljenih osoba. Istodobno je zbog zaposlenja brisano 808 osoba, 23 osobe brisane su po osnovu registriranja obrta ili ostvarenja prihoda po bilo kojem osnovu u visini određenoj u članku 3. stavak 2. Zakona, 1 osoba brisana je po osnovu registriranja gospodarskog društva ili druge pravne osobe, odnosno ostvarivanja dividende temeljem udjela u gospodarskom društvu ili drugoj pravnoj osobi u visini određenoj u članku 3. stavak 2. Zakona, a po raznim ostalim osnovama (promjena stupnja stručnog obrazovanja, neredovito javljanje, stjecanje uvjeta za mirovinu, preseljenje, uključenja u redovno školovanje, smrt, ostvarivanje prihoda iznad četvrtine prosječne mjesečne plaće u FBiH iz prethodne godine, itd) iz evidencije je brisano još 175 osoba.
 
Novih 517 osoba na Zavodu
 
Od ukupnog broja novoprijavljenih osoba njih 517 su se javili na evidenciju zbog prestanka radnog odnosa. Koncem lipnja zdravstvenu zaštitu putem Službe za zapošljavanje koristilo je 23.265 nezaposlenih osoba ili 78,2 %. To znači da na svake četiri osobe evidentirane kod Službe za zapošljavanje tri su istodobno i korisnici zdravstvene zaštite. Promatrano po općinama najveći udio korisnika zdravstvene zaštite u ukupnom broju nezaposlenih ima Jablanica 83,5%, Čitluk 82,6 %, Čapljina 82,1 %, Stolac 79,5 %, Mostar 79,1 %, Prozor-Rama 77,2 %, Neum 73,8 %, Konjic 66,5 % i Ravno 63,2 %.
 
Koncem mjeseca evidentirano je i 1.114 korisnika novčane naknade što je u odnosu na prošli mjesec manje za 4,6%. Od ukupnog broja 54,1 % korisnika novčane naknade otpada na Mostar, na Konjic 10,1 %, na Čitluk 10,0 %, na Čapljinu 8,5 %, na Jablanicu 8,4 %, itd.
 
U ovom mjesecu 6 osoba sa evidencije nezaposlenih steklo je pravo na dokup staža do tri godine za odlazak u mirovinu. Na evidenciji se nalazi ukupno 4.312 razvojačenih branitelja (svaki sedmi na evidenciji), kao i 803 člana obitelji poginulih i nestalih branitelja.
 
Poduzeća tražila 112 djelatnika

Broj branitelja je za 1,0 % manji nego prošlog mjeseca. U ukupnom broju nezaposlenih osoba koncem lipnja nalazi se i 355 ratnih vojnih invalida, 254 osobe sa faktorom otežane zapošljivosti, kao i 431 ostali invalid. U lipnju su poduzeća putem Službe za zapošljavanje iskazala potrebu za 112 djelatnika.
 
Tijekom ovog mjeseca 808 osoba sa evidencije nezaposlenih je zasnovalo radni odnos.
 
Najbrojnija zanimanja u kojima su se osobe zaposlile su: radnik za jednostavne poslove 63, ekonomski tehničar 51, maturant gimnazije 41, prodavač 39, konobar 20, kuhar 20, strojarski tehničar 20, elektrotehničar 18, tehničar cestovnog prometa 16, turistički animator 15, automehaničar 15, frizer 12, pravnik (71) 12, poljoprivredni tehničar 12, pravnik (72) 12, elektromehaničar 11, medicinska sestra 11, vozač teretnog vozila 10, ekonomist (71) 9, tekstilni tehničar 9, građevinski tehničar 9, bravar 8, ekonomist (72) 8, politolog (72) 7, frizer za žene 6, električar održavanja 6, socijalni radnik (72) 6, kovinotokar 5, zubotehničar 5, itd…
 
Izvor: Bljesak.info
na vrh članka