Vlada RS stavila izvan snage Izvještaj Komisije o Srebrenici

Vlada RS stavila izvan snage Izvještaj Komisije o Srebrenici

Vlada Republike Srpske stavila je danas izvan snage Izvještaj Komisije za istraživanje događaja u i oko Srebrenice o događajima u i oko Srebrenice od 10. do 19. srpnja 1995. godine, sačinjen u Banjaluci lipnja 2004. godine i 15. listopada 2004. godine i s tim u vezi Zaključak Vlade Republike Srpske sa 16. posebne sjednice održane 29. listopada 2004. godine.

Nakon razmatranja Informacije o Izvještaju Komisije o događajima u i oko Srebrenice od 10. do 19. srpnja 1995. godine, koja je razmatrana na 29. posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske 14. avgusta, Vlada Republike Srpske je stavila izvan snage izvještaje Radne grupe Vlade Republike Srpske donesene 30. ožujka i 30. rujna 2005. godine za sprovođenje zaključaka iz konačnog Izvještaja Komisije za Srebrenicu sa svim prilozima i s tim u vezi Zaključak Vlade Republike Srpske, broj 02/1-020-376/05, od 31. ožujka 2005. godine.

“U cilju cjelovitog i istinitog sagledavanja događaja u Srebrenici i srebreničkoj regiji u razdoblju od 1992-1995. godine, a zbog jačanja povjerenja i tolerancije među narodima u BiH, konačnog pomirenja i suživota sadašnjih i budućih generacija, Vlada Republike Srpske formira nezavisnu međunarodnu Komisiju koja će na objektivan i nepristrasan način utvrditi stradanja svih naroda na području srebreničke regije u razdoblju od 1992-1995 godine. Sastav i zadaci Komisije odredit će se posebnim rješenjem”, navedeno je u priopćenju Vlade Republike Srpske objevljenom nakon izvanredne sjednice.

Vlada Srpske navodi da, u cilju objektivnog i nepristrasnog načina utvrđivanja stradanja Srba u Sarajevu, a zbog neispunjenja naloga Doma za ljudska prava BiH od strane Vlade Federacije BiH, formira nezavisnu međunarodnu Komisiju koja će ispitati i sačiniti izvještaj o stradanju Srba u Sarajevu u razdoblju od 1991. do 1995. godine.

Sastav i zadaci Komisije bit će određeni posebnim rješenjem.

“Zadužuje se Ministarstvo pravde da u roku od 60 dana pripremi metodologiju rada i predloži Vladi sastav komisija iz prethodnih točaka. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja”, navedno je u zaključcima Vlade Republike Srpske.

/HMS/

na vrh članka