Mektić nije proveo zaključke Vijeća ministara, čeka li ga kazna?

Mektić nije proveo zaključke Vijeća ministara, čeka li ga kazna?

Ministarstvo sigurnosti BiH ni nakon mjesec nije izvršilo zaduženje koje mu je dalo Vijeće ministara u vezi sa formiranjem stručnog tima za pravljenje studije procjene učinka izmjena i dopuna Zakona o azilu i Zakona o strancima BiH, iako je zadati rok bio deset dana.Na sjednici Vijeća ministara održanoj 29. kolovoa razmotrena je informacija u oblasti migracija u vezi s povećanim prilivom migranata u BiH, te informacija za Predsjedništvo BiH o trenutnom stanju u oblasti migracija.

Tada su doneseni zaključci, koji su u posjedu Srne, od kojih većina do danas nije realizirana.

"Zadužuje se Ministarstvo sigurnosti da oformi stručni tim koji će u roku od deset dana napraviti studiju procjene učinka izmjena i dopuna Zakona o azilu i Zakona o strancima u smislu skraćivanja rokova koji su predviđeni sadašnjim zakonima. Ministarstvo treba tu studiju s mišljenjima dostaviti Vijeću ministara radi eventualnog prosljeđivanja Predsjedništvu BiH", navodi se u jednom od zaključaka koje Ministarstvo sigurnosti još nije realiziralo.

Jedan od zaključaka glasi i da se na traženje predlagača, a po prethodnom pojašnjenju ministra obrane Marine Pendeš, odustaje od prijedloga kojim je zatraženo angažiranje Oružanih snaga na granici BiH vezano za rješavanje problema u oblasti ilegalnih migranata.

"Zadužuje se Ministarstvo obrane da s Graničnom policijom oformi grupu stručnjaka koji će dati procjenu može li fizičko osiguranje nekih prelaza imati ikakav učinak i da o tome u najkraćem mogućem roku obavijesti Vijeće ministara", navedeno je u jednom od zaključaka koji, također, do danas nije realiziran.

Na toj sjednici zaključeno je i da se za sljedeću godinu u Zakonu o proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2019. godinu planira posebna stavka kojom će biti osigurana dodatana sredstva za financiranje imigracijskog i azilantskog sustava u BiH.

Jedan od zaključaka bio je i dalje jačanje granica te, po potrebi, angažiranje potrebnog dodatnog broja policajaca federalnog MUP-a.

Pogled.ba

na vrh članka