Milićević: Unaprijediti sustave interne kontrole u upravljanju javnim sredstvima

Milićević: Unaprijediti sustave interne kontrole u upravljanju javnim sredstvima

Govoreći o dostignutom stepenu razvoja financijskog upravljanja i kontrole (FUK) u javnom sektoru u Federaciji, dopremijerka i federalna ministrica financija Jelka Milićević izjavila je za Fenu da interne kontrole nisu u dovoljnoj mjeri integrirane u procese upravljanja i sve financijske i nefinancijske procese u poslovanju.

– To znači da postoje u organizacijama javnog sektora, ali da one, u kontekstu reformskih procesa u BiH, trebaju evoluirati u skladu s važećom regulativom koja sadrži zahtjeve koje postavljaju propisi EU i međunarodni standardi interne kontrole – ističe Milićević.

Razvoj financijskog upravljanja i kontrole provodi se u skladu sa Strategijom razvoja javnih internih financijskih kontrola u Federaciji Bosne i Hercegovine 2015-2018. u okviru razvoja javnih internih financijskih kontrola, koji predstavlja jedan od instrumenata procesa stabilizacije i pridruživanja Europskoj uniji.

– Evidentno je da je, pored dosadašnjeg načina kontrole, potrebno razviti novi pristup u poslovanju uz primjenu strateškog planiranja, upravljačke odgovornosti, upravljanja rizicima i drugim elementima kao alatima u radu organizacija javnog sektora – kaže Milićević.

Navedene aktivnosti trebaju omogućiti veću efikasnost i efektivnost u upravljanju javnim sredstvima Federacije.

– Poboljšanjima treba pristupiti na način da svaka organizacija javnog sektora unaprijedi sustave interne kontrole donošenjem novih internih akata i procedura, odnosno ažuriranjem postojećih, u skladu sa Standardima interne kontrole i potrebama svoje organizacije, te da posebnu pažnju posvete planiranju i upravljanju rizicima i kvalitetnom upravljanju ljudskim resursima – rekla je Milićević.

U svrhu daljnjeg razvoja oblasti FUK u organizacijama javnog sektora, Federalno ministarstvo financija objavit će Priručnik za FUK u javnom sektoru u Federaciji, te nastaviti provođenje edukacija za koordinatore za FUK koji se nalaze u registru Federalnog ministarstva financija.

– Naime, na posljednjoj sjednici Vlada je zadužila obveznike primjene Zakona o financijskom upravljanju i kontroli da imenuju koordinatora iz reda najviših rukovodstava. Također, usvojili smo konsolidirani izvještaj o funkcioniranju sustava FUK u javnom sektoru u Federaciji BiH za prošlu godinu. To je prvi objedinjeni izvještaj o funkcioniranju sustava FUK-a na razini FBiH, izrađen u skladu sa Zakonom i na osnovu godišnjih izvješća dostavljenih od organizacija u javnom sektoru – podsjetila je Milićević.

Osim Zakona o financijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru, do sada je za razvoj navedenog sustava u Federaciji donesen Pravilnik o provođenju financijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru, a uspostavljen je Registar koordinatora za financijsko upravljanje i kontrolu u FBiH.

Također, objavljeni su Standardi interne kontrole u javnom sektoru, Smjernice o minimalnim standardima za dodjelu proračunskih sredstava putem transfera i subvencija, Smjernice za upravljanje rizicima u javnom sektoru, te su provedene obuke iz oblasti financijskog upravljanja i kontrole.

/Fena/HMS/

na vrh članka