U ponedjeljak 5. redovna sjednica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke Istaknuto

U ponedjeljak 5. redovna sjednica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke

Na temelju članka 50. Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, br. 10/03) sazivam 5. redovnu  sjednicu Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, koja će se održati u ponedjeljak 18. ožujka 2019. godine, s početkom rada u 12 sati u dvorani za sastanke Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (zgrada Županije Zapadnohercegovačke - prizemlje), za koju predlažem s l i j e d e ć i:

D n e v n i  r e d:

 1. 1. Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice  Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
 2. 2. Zastupnička pitanja , primjedbe i prijedlozi,
 3. 3. Prijedlog Odluke o očitovanju na Prednacrt Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca,
 4. 4. Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Općini Posušje za prihvaćanje reprograma  obveza po robnom kreditu Unicredit Bank Austria AG za „Projekt rekonstrukcije i proširenja vodovodnog sustava općine Posušje“,
 5. 5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu  Stručne službe Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
 6. 6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu, namijenjenih za tekuće prijenose pojedincima, tekuće prijenose neprofitnim organizacijama i tekuće prijenose drugim razinama vlasti,
 7. 7. Izbor i imenovanje:
 8. a) Prijedlog Odluke o izboru zamjenika predsjednika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
 9. b) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Mandatno–imunitetnog Povjerenstva Skupštine Županije Zapadnohercegovačke,
 10. c) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za izbor i imenovanje,
 11. d) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za ekonomsku financijsku politiku i proračun Skupštine Županije Zapadnohercegovačke  i
 12. e) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova.

                                                  

      S poštovanjem

   Predsjednik Skupštine
  Ivan Jelčić

Izvor: Skupština ZHŽ-a

na vrh članka