Uskrs radio ljubuski2xl

Ivana Barišić izabrana za zamjenicu predsjednika Skupštine ŽZH Istaknuto

Ivana Barišić izabrana za zamjenicu predsjednika Skupštine ŽZH

Peta redovna sjednica Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, održana je 22.ožujka 2019. godine u Širokom Brijegu. Na Dnevnom redu našlo se sedam točaka.

Nakon što je u prvoj točki usvojen Zapisnik s prethodne sjednice i nakon što je nekolicina zastupnika postavila određena pitanja te uputila primjedbe i sugestije koje im omogućava druga točka, treću točku, odnosno novi Prijedlog Odluke o očitovanju na Prednacrt Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca koju je predložio predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Ivan Leko, a prihvatilo resorno ministarstvo, odnosno Vlada ŽZH, dodatno je obrazložio ministar zdravstva Tomislav Pejić. Zastupnici su novi Prijedlog Odluke usvojili jednoglasno.

Četvrtu točku Dnevnog reda koja se odnosila na Prijedlog odluke o očitovanju na Prednacrt Zakona o davanju suglasnosti Općini Posušje za prihvaćanje reprograma obveza po robnom kreditu Unicredit Bank Austrija AG za „Projekt rekonstrukcije i proširenja vodovodnog sustava općine Posušje“ nakon obrazloženja ministra financija i potpredsjednika Vlade ŽZH gospodina Tonija Kraljevića, Povjerenstvo za Ustav, poslovnik i zakonodavstvo usvojilo jednoglasno kao i zastupnici u Skupštini što je konstatirano glasovanjem.   

Tijek sjednice je ponudio i petu točku „Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Stručne službe Skupštine ŽZH“ koju je nazočnima predstavila Julijana Šimović, tajnik Skupštine ŽZH. Zastupnici su ovaj Prijedlog odluke usvojili s većinom glasova za. Protiv je bio zastupnik Zvonko Jurišić, a Povjerenstvo za Ustav, poslovnik i zakonodavstvo se očitovalo jednoglasnim usvajanjem ove točke Dnevnog reda.

Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspoređivanje sredstava Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu, namijenjenih za tekuće prijenose pojedincima, tekuće prijenose neprofitnim organizacijama i tekuće prijenose drugim razinama vlasti bio je šesta točka Dnevnog reda koju je Povjerenstvo za Ustav, poslovnik i zakonodavstvo usvojilo jednoglasno kao i zastupnici tijekom glasovanja na sjednici.

Sedma točka Dnevnog reda odnosila se na „Izbor i imenovanje“. Konkretno, riječ je o pet Prijedloga Odluke: o izboru zamjenika predsjednika Skupštine ŽZH; Zastupnica Ivana Barišić je predložena kao kandidatkinja za mjesto zamjenika predsjednika županijske Skupštine te potvrđena na to mjesto jednoglasno. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Mandatno-imunitetnog Povjerenstva Skupštine ŽZH je usvojen jednoglasno,  a Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za izbor i imenovanje također, kao i Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za ekonomsku, financijsku politiku i Proračun Skupštine ŽZH. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za pravdu, upravu, ljudska prava, slobode i ravnopravnost spolova zastupnici su jednoglasno podržali na petoj redovnoj sjednici Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Izvor: skupstina-zzh.ba

na vrh članka