UN pozvao vlasti USK da obustave prebacivanje migranata na lokaciju Vučjak

UN pozvao vlasti USK da obustave prebacivanje migranata na lokaciju Vučjak

Jučer su vlasti u Unsko-sanskom kantonu započele premještanje migranata i izbjeglica koji borave u privatnim smještajima u Bihaću na novu lokaciju “Vučjak” koju je odredilo Gradsko vijeće grada Bihaća.

UN izražava ozbiljnu zabrinutost u vezi s ovom odlukom, jer mi čvrsto vjerujemo da je ova lokacija potpuno neadekvatna u svrhu smještaja ljudi tamo. Pozivamo vlasti da odmah prestanu s prebacivanjem migranata dok ne bude na raspolaganju prikladnije mjesto. UN pozivaju vlasti da omoguće migrantima i izbjeglicama koji su već prebačeni u “Vučjak” da se vrate na prvobitne lokacije, prenosi Fena.

Lokalitet „Vučjak“ predstavlja zdravstveni i sigurnosni rizik i trenutno nije opremljen za smještaj migranata i izbjeglica u skladu s međunarodnim standardima.

Lokacija se nalazi u neposrednoj blizini područja kontaminiranog minama. Također postoji velika opasnost od požara i eksplozije zbog mogućeg prisustva metana u tlu, jer je lokacija bila nekadašnja deponija. Ukoliko ova dva ozbiljna rizika nisu procijenjena i eliminirana od strane nadležnih organa, lokacija ne može biti pogodna za boravak ljudi. Osim toga, na lokaciji nema sanitarnih čvorova i nema pristupa pitkoj vodi ili električnoj energiji. Pod ovim okolnostima, smještanje migranata i izbjeglica na ovoj lokaciji nije prihvatljivo.

UN je svjestan sve većeg broja migranata i izbjeglica koji ostaju dulje vrijeme u Unsko-sanskom kantonu. Taj broj sada uveliko premašuje kapacitete četiri službena centra za smještaj migranata uspostavljenih u kantonu.

UN i partneri aktivno su angažirani na terenu kako bi pružili podršku vlastima u rješavanju složenih izazova u vidu zaštite, sigurnosti i humanitarnih problema koje ova situacija predstavlja.

UN shvaća zabrinutost lokalnog stanovništva i vlasti Unsko-sanskog kantona vezano za migrante i izbjeglice koji borave izvan četiri službena prihvatna centra u kantonu, posebno oni koji su boravili u javnim prostorima i praznim kućama, te potrebu za dodatnim prostorom za smještaj.

Međutim, UN želi da naglasi da takve mjere treba poduzeti uz puno poštovanje prava migranata i izbjeglica u skladu s međunarodnim pravom i domaćim zakonodavstvom, uključujući i humanitarne standarde kada se radi o lokacijama za smještaj migranata, priopćio je UNDP u BiH.

Dnevnik.ba

na vrh članka