Vlada FBiH utvrdila prijedlog javnih investicija vrijednosti 16.674,64 milijuna KM

Vlada FBiH utvrdila prijedlog javnih investicija vrijednosti 16.674,64 milijuna KM

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici održanoj u Mostaru, utvrdila Prijedlog programa javnih investicija u Federaciji BiH 2020.-2022. godina, kojim je obuhvaćeno 118 projekata ukupne vrijednosti 16.674,64 milijuna maraka, javlja Hrvatski Medijski Servis.

Od toga se 12.532,12 milijuna maraka odnosi na 70 kandidiranih projekata, 4.007,51 milijuna maraka na 47 projekata čija je provedba u toku i 35 milijuna maraka na jedan odobreni projekt.

Donesena je Odluka o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Proračunom Federacije BiH za 2019. godinu Federalnom ministarstvu financija s pozicije tekućih transfera drugim razinama vlasti i fondovima u iznosu od deset milijuna maraka, na ime financijske pomoći županijama, gradovima i općinama.

Unsko-sanskoj županiji raspoređeno je četiri milijuna maraka, drugim županijama ukupno 4,8 milijuna maraka, a općinama i gradovima ukupno 1,2 milijuna.

Danas je usvojen 7.673.000 maraka vrijedan ovogodišnji program utroška kapitalnih transfera javnim poduzećima, namijenjen sufinanciranju izgradnje željezničke infrastrukture.

Od tog iznosa je za osiguranje šest cestovnih prijelaza na prugama Željeznica BiH planirano dva milijuna maraka, za ugradnju elektroničkog osiguranja 2,32 milijuna maraka, za postavljanje optičkog kabla s aktivnom opremom na dionici Sarajevo – Zenica – Željezara – EVP Banlozi 2,75 milijuna maraka te za izradu studije izvodljivosti s geološkim istraživanjima i idejnim projektnim rješenjem za novu prugu Vareš – Banovići 600.000 maraka.

S ciljem omogućavanja izgradnje autoceste na Koridoru Vc, poddionica Tunel Kvanj – Buna, Federalna vlada je donijela Odluku o izuzimanju šumskog i poljoprivrednog zemljišta kojom se njegova namjena mijenja u građevinsko. Dana je i suglasnost za korištenje dvije nekretnine označene kao javno dobro u katastarskim općinama Gubavica i Hodbina.
Suglasnost je dana JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za ulazak u posjed i izvođenje zahvata na ovim nekretninama za izgradnju autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Mostar Jug – Buna, poddionica Tunel Kvanj – Buna.

Vlada je dala punu podršku Gradu Mostaru u povodu kandidature za Europsku prijestolnicu kulture 2024. godine te zaključila da preuzima dijelom obvezu financiranja infrastrukturnih i programskih sadržaja potrebnih za ovu kandidaturu.

Federalna vlada je prihvatila informaciju vezanu za predmet koji je, po službenoj dužnosti, otvorila Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH, u vezi s plaćanjem pristojbi i naknada za ponovni priključak električne energije vjerskim objektima oštećenim i porušenim u ratnom razdoblju, a koji su prije izbijanja ratnih djelovanja imali ovaj priključak.

Prihvaćeno je rješenje da pitanje priključka električne energije ovim vjerskim objektima bude riješeno potpisivanjem posebnog sporazuma ili memoranduma kojim bi na sličan način, kao i za povratnike, bilo uređeno priključenje i koji bi važio na teritoriji cijele BiH, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

/HMS/

na vrh članka