Crni dani: Samo 2.000 nezaposlenih sebi uplaćuje staž za mirovinu

Crni dani: Samo 2.000 nezaposlenih sebi uplaćuje staž za mirovinu

Iako prema podacima Agencije za statistiku BiH ima 406.685 nezaposlenih, rijetki sebi mogu uplaćivati mirovinsko osiguranje kao zalog sigurnije starosti. Dobrovoljno mirovinsko osiguranje uplaćuje tek 1.200 nezaposlenih.

Podaci su to Federalnog zavoda MIO. To znači da se na samostalnu uplatu mirovinskog staža u Federaciji odluči tek svaka tristota osoba s biroa. Stanje u RS još je gore, jer u tom bh. entitetu samo 800 nezaposlenih sebi uplaćuje penziju.

Ako se zadrži ovako nizak postotak neplaćanja, kako smatraju stručnjaci, BiH će zapasti u tešku situaciju. Imat će na tisuće građana koji će biti socijalni slučajevi, jer nisu zasnovali radni odnos niti su imali mogućnosti sebi uplaćivati staž, piše Avaz.

Razlog tome leži u činjenici da još nije razvijena svijest i što nema edukacije o tome šta donosi ulaganje u mirovinski fond. S druge strane, građani se rijetko opredjeljuju za takvo nešto i zbog slabe platežne moći.

Ono što većini nezaposlenih ne ide naruku jesu visoke rate za buduću mirovinu. Kažu da su one prilično paprene. Tako oni koji odluče plaćati staž, mjesečno moraju izdvojiti 230,35 KM.

Ranijih godina uplaćivano je po sedam maraka manje. Iz Zavoda MIO pojašnjavaju da onaj tko upaćuje dobrovoljno mirovinu, računa mu se kao da ima prosječnu plaću.

Osim nezaposlenih, mirovinsko osiguranje, najviše na ovakav način, uplaćuju i donedavni radnici koji krpe rupe u stažu, ali i mladi koji su od mogućnosti zaposlenja, barem na neko vreme, digli ruke.

-Sve je više onih koji dokupljuju staž kako bi se mogli umiroviti. Riječ je mahom o radnicima koji su do rata radili u nekom velikom poduzeću koje je propalo, pa imaju „rupu od nekoliko godina“ u stažu. Da bi se mogli umiroviti, sada doplatom taj problem rješavaju – kažu iz Saveza samostalnih sindikata BiH.

Svaki nezaposleni poslije 20 godina imat će pravo na mirovinu. Jer, prema zakonu, pravo na starosnu mirovinu ima osiguranik kada navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja za žene, odnosno najmanje 20 godina staža za muškarce ili kada navrši 40 godina staža osiguranja bez obzira na godine života.

Izvor: Ero.tel

na vrh članka