Zapanjujući snimak iz zraka: U ponedjeljak spajanje vijadukta Babina Rijeka

Zapanjujući snimak iz zraka: U ponedjeljak spajanje vijadukta Babina Rijeka

Jedan od najzahtjevnijih građevinskih objekata na poddionici Klopče – Donja Gračanica, u ponedjeljak 16.09.2019. godine, vijadukt Babina Rijeka će biti spojen.

Vijadukt se gradi tehnologijom slobodne konzolne gradnje i prelazi preko doline tj. korita Babine Rijeke na maksimalnoj visini od 120 metara i to od razine rijeke do razine kolnika. Krajnji rasponi su dužine 110 metara, a glavni raspon iznosi 165 metara.

„Spajanjem desnog vijadukta bit će uspostavljena nesmetana komunikacija kroz gradilište, tako da će doći do rasterećenja transporta materijala lokalnim cestama. Što se tiče radova desne strane vijadukta Babina Rijeka ostalo je još da se uradi betoniranje i kompletiranje spojnog segmenta rasponske konstrukcije, završni radovi na krilima upornjaka i prelazne ploče, betonske sigurnosne ograde, hidroizolacija i asfalt“, kazao je Samir Pirić, inžinjer JP Autoceste FBiH.

Na svakom stubu će biti 16 parova segmenta i jedan spojni 17. između stubova. Osim ove slobodne konzolne gradnje na centralnom rasponu vijadukta Babina Rijeka izvesti će se i dio rasponske konstrukcije od 30 metara.

Nadzorni inžinjer za mostove i ostale objekte ispred IPSA instituta Kenan Fočo je izjavio za Dnevni avaz da će na betonskoj sigurnosnoj ogradi vijadukta biti montirana zaštita od vjetra, a za krajnji izgled vijadukta predviđena je i dekorativna rasvjeta, koja će se paliti na večer u bojama žute i plave.

Finalni radovi na poddionici Klopče – Donja Gračanica bit će završeni na kraju građevinske sezone iduće godine.

Pogled.ba

Video sadržaj

na vrh članka