244 radio

Ombudsmani BiH: Slobodan pristup informacijama demokratsko pravo građana

Ombudsmani BiH: Slobodan pristup informacijama demokratsko pravo građana

Pravo na slobodan pristup informacijama osnovno demokratsko pravo građana i važno sredstvo u osiguranju vladavine prava i dobrog upravljanja.Poruka je to ombudsmana Bosne i Hercegovine Nives Jukić,  Ljubinka Mitrovića i Jasminke Džumhur u povodu Međunarodnog dana slobode pristupa informacijama koji se obilježava obilježavanja 28. rujna. 

"Slobodan pristup informacijama je mehanizam za osiguravanje odgovornog rada javnih organa, efikasnog ostvarivanja javnih zadataka, efikasnog upravljanja javnim sredstvima, iskorjenjivanje korupcije, kao i uključivanje građana i pravnih osoba u procese odlučivanja" ističu bh. ombudsmani. 

Navodeći kako građani imaju pravo  zahtijevati odgovornost i transparentnost rada javnih institucija, ističu da upravo zakoni kojim se uređuje sloboda pristupa informacijama predstavljaju ključni instrument za osiguranja spomenutih principa djelovanja vlasti.

Ombudsmani BiH također podsjećaju na važnost ne samo postojanja zakona o slobodi pristupa informacijama, već osiguranja njihove efikasne primjene "što podrazumijeva da svako fizičko i pravno lice ima pravo na pristup informacijama, uz uvažavanje zakonom propisanih izuzetaka, dok je obaveza svakog javnog organa da informacije koje su u njegovom posjedu učini dostupnim".

Stoga ombudsmani pozivaju javne organe, na svim nivoima vlasti, da osiguraju efikasniju primjenu zakona o slobodi pristupa informacijama i proaktivnim pristupom u objavljivanju informacija svoj rad učine transparentnim, navodi se u priopćenju.

Pogled.ba

na vrh članka