Grude pomažu osobama treće životne dobi

Grude pomažu osobama treće životne dobi

Ovih dana objavljeno je u nekoliko web portala i drugih medijski kanala da općina Grude realizira projekt
gerentodomaćice u periodu od godinu dana.


Uz općinu Grude prema informacijama koje su mediji objavili je uključen centar za socijalni rad općine koji će koordinirati za potrebite na terenu. S ovim projektom se zapošljava šest (6) osoba koje će biti na terenu i brinuti se o starijima, bolesnima i slično.

Što znači gerontodomaćica?

Gerontodomaćica je novo zanimanje na tržištu rada koje se stječe edukacijskom provedbom o socijalnim
potrebama funkcionalno onesposobljene starije osobe. Usluge gerontodomaćice obavljaju se putem centara za socijalnu skrb po županijama i putem Gerontoloških centara – izvaninstitucijske skrbi za starije.

Gerontodomaćica pomaže nemoćnim i starijim osobama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti i provodi osnovne postupke iz područja zdravstvene njege usmjerene na pomoć u zadovoljavanju osnovnih ljudskih potreba koje pridonose ozdravljenju ili mirnoj smrti.

Posao gerontodomaćice podrazumijeva održavanje osobne higijene korisnika, pripremu i serviranje hrane, pomaganje kod prehrane osobama koje nemaju poteškoće s disanjem, gutanjem i žvakanjem, pomoć pri kretanju i korištenju ortopedskih pomagala, održavanje higijene stambenog prostora, brigu i nabavu kućnih potrepština, kontrolu te nabavu i brigu o redovitom uzimanju lijekova kod korisnika koji boluju od kroničnih bolesti.

Također, posao gerontodomaćice obuhvaća i aktivnosti koje korisnici odabiru prema svojim interesima: posjet priredbama, predavanjima, glazbenim događanjima, športsko rekreacijske aktivnosti, odlazak na misu, groblje ili osiguravanje slobodnog vremena koje korisnik želi provesti sam.

Ovo je zanimanje i u Republici Hrvatskoj poprilično novo, tako da zajedno sa nekoliko ministarstava se provode edukacije, gdje nakon uspješno završenog programa osposobljavanja osoba polazniku/ci se izdaje uvjerenje  osposobljavanju, javni dokument propisan zakonom RH, s upisom u e-radnu knjižicu.

Polaznik programa Gerontodomaćica naučit će prepoznati i razlikovati potrebe osoba treće životne dobi, te im pomagati primjenjujući načela poštovanja integriteta i dostojanstva osobe, zatim prilagoditi načine pripreme obroka i pripremiti ga ili dostaviti hranu korisniku.

Biti će sposoban koristiti odgovarajuće postupke u održavanju osobne higijene, higijene i čišćenja (stambenog) prostora, odjeće i osobnih predmeta, kao i prilagoditi i obavljati poslove potrebama starije osobe i uvjetima kućanstva. Steći će vještine komunikacije na primjeren način sa starijim osobama i primijeniti pravila poslovnog bontona pri ostvarivanju suradnje s relevantnim ustanovama.
Ali i  sposoban primijeniti pravila zaštite na radu i pružanja prve pomoć.

Projekt vrijedan pohvale

Naravno,pošto je ovaj projekt novi pa i u RH,možemo se pohvaliti sa općinom Grude, sa onima koji su došli na idejni projektni prijedlog da ga realiziraju na terenu. Ovaj je projekt od velike važnosti za općinu Grude, čija su naselja raštrkana, a nažalost, stanovništvo je sve starije i pomoć starim ljudima je neophodna. Zapošljavanjem gerontodomaćica uvest će se u tržište rada žene kojima to dosad nije uspjelo, a starijim građanima poboljšat će se kvaliteta života.

Naravno pošto je projekt u začetku trebat će neko vrijeme da se poslože stavke za ovaj projekt. Druge općine, gradovi mogu zavidjeti općini Grude na ovom projektu, te primjeniti u svojim gradovima.

Što znači za stariju osobu posjeta?

Za osobe treće životne dobi,ili osobe sa invaliditetom ovo je iskrena radost. Svjesni smo činjenice da je starenje neminovan proces koji se odvija tijekom čitavog života a uključuje fizičke, mentalne i psihičke promjene kod pojedinca. Ove promjene su kod osoba treće životne dobi vrlo izražene kroz smanjenje njihovih tjelesnih i duševnih sposobnosti a što kao rezultat ima sve veću ovisnost ovih osoba o drugima kako bi zadovoljile vlastite potrebe.

Dosta starijih osoba ili osoba kojima je potrebna pomoć,živi u ruralnim mjestima,tako da posjete i pomoć
gerentodomaćica je ovo radost.

Uz činjenicu da su usamljeni, nemoćni svaki posjet je njima veliko veselje ,ne samo kao posao gerentodomaćice već i da sjedne i popriča sa njima što je danas nažalost situacija da su osobe treće životne dobi dosta usamljeni, dosta je njihove djece se iselilo, susjedi su ti koji su im prvi od pomoći itd.
A što sa onima kojima su kuće udaljnije ,a oni nemoćni i stari, ovo je doista nešto što će im poboljšati psiho-fizičko stanje.

Činjenica je da se životni vijek produljuje. S produljenjem životnog vijeka raste i udio starijeg stanovništva u društvu a time i zahtjev za podizanjem kvalitete života ove populacije.

Znatan dio starijih osoba nije u stanju samostalno zadovoljiti svoje potrebe a istovremeno želi svoju starost provesti u poznatom okruženju vlastitih domova. S druge strane kapaciteti domova za starije i nemoćne osobe nisu dostatni.

Ovo ukazuje na sve veću potrebu za pružanjem izvaninstitucionalnog oblika skrbi starijim osobama koji bi im uz adekvatnu skrb pružio i osjećaj sigurnosti i dostojanstva.

Osobno sam ponosna na ovaj projekt, te na sve koje su sastavni dio njega, a nadam se da će i druge općine isto primjeniti za svoje sugrađane.

Autor: Žana Alpeza 

na vrh članka