Federalna vlada utvrdila Prijedlog proračuna FBiH za 2020. i naložila Bešliću da kazni direktora Deponije Uborak

Federalna vlada utvrdila Prijedlog proračuna FBiH za 2020. i naložila Bešliću da kazni direktora Deponije Uborak

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici održanoj u Sarajevu, utvrdila Prijedlog proračuna Federacije BiH za 2020. godinu, u visini od 4.954.392.401 konvertibilnih maraka, koji je potpuno uravnotežen na prihodovnoj i rashodovnoj strani.

Uz Prijedlog proračuna, Parlamentu FBiH je, po hitnoj proceduri, upućen i Prijedlog zakona o izvršavanju proračuna FBiH za 2020. godinu.

S ciljem omogućavanja preduvjeta za prelazak Federalnog fonda za mirovinsko i invalidsko osiguranje na trezorsko poslovanje, utvrđeni su i prijedlozi izmjena i dopuna Zakona o trezoru u Federaciji BiH i Zakona o proračunima, te izmjena Zakona o doprinosima. I ovi zakoni su upućeni u žurnu parlamentarnu proceduru.

Danas su usvojene izmjene i dopune Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava iz proračuna FBiH za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji subvencija javnim poduzećima namijenjenih uvezivanju radnog staža. Novim rješenjem je, kao kriterij za dostavljanje dokumentacije po raspisanom javnom pozivu za preostali dio novčanih sredstava, dosadašnji minimalan broj od 50 zaposlenika u gospodarskom društvu smanjen na pet. Također, rok za dostavljanje dokumentacije o namjenskom utrošku sredstava povećan je s tri na šest mjeseci.

Federalna vlada je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva okoliša i turizma o trenutnom stanju poslovanja JP Deponija d.o.o. Mostar i preporučila gradonačelniku Mostara da pokrene postupak za utvrđivanje odgovornosti direktora Deponije zbog nesavjesnog poslovanja i postupanja u radu, te zbog odbijanja grant sredstva Svjetske banke.

Vlada je usvojila informaciju o izradi Federalne strategije zaštite okoliša za razdoblje 2020. – 2030. godina i zadužila Federalno ministarstvo okoliša i turizma da koordinira aktivnosti i aktivno sudjeluje u njenoj izradi i osigurava funkcionalnu povezanost u procesu izrade sveukupne Strategije zaštite okoliša Bosne i Hercegovine. U izradi ove strategije aktivno će sudjelovati Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, kao i druge federalne, te relevantne županijdke institucije. Federalna strategija će sadržavati zajedničke strateške ciljeve koji obuhvaćaju dugoročnu viziju politike zaštite okoliša u BiH, te popis i opis mjera i aktivnosti potrebnih za ostvarivanje strateških ciljeva, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

/HMS/

na vrh članka