Jukić: Primarni cilj VSTV-a BiH smanjenje broja predmeta u pravosuđu

Jukić:  Primarni cilj VSTV-a BiH smanjenje broja predmeta u pravosuđu

Cilj projekta ICEA, kojeg je od 2016. do 2019.godine realiziralo Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće BiH (VSTV) s partnerima, Sudska administracija Švedske i sudovi u BiH, bio je smanjenje broja neriješenih predmeta i duljine trajanja sudskih postupaka s fokusom na efikasnije upravljanje određenih vrsta predmeta poput parničnih, upravnih, predmeta stečaja i likvidacije, te predmete u okviru izvršnog postupka.

Rezultati Projekta ICEA su vrlo dobri i pozitivni, a posebno jer je uspostavljena suradnja sa Sudskom administracijom Švedske u pogledu u analiziranja mogućnosti unutarnje reorganizacije sudova i ljudskih resursa u sudovima kako bi se brže i kvalitetnije odvijali zadaci i radni procesi u sudovima.

Dopredsjednica VSTV-a BiH Ružica Jukić kazala je da primarni cilj VSTV-a BiH ostaje rješavanje, odnosno smanjenje broja predmeta u pravosuđu.

Po njenim riječima, pomaci u rješavanju najstarijih predmeta su evidentni, ali potrebno je održati pozitivan trend skraćivanjem trajanja postupaka pred sudovima.

Trenutno, navela je ona, u sudstvu je smanjen broj postupaka za 31 posto, što je veliki pomak, s obzirom na problem nedostataka sudaca – u jednom sudu nedostaje i po 15 sudaca.Cilj nam je da za godinu dana predmet uđe u sud i bude završen. A to znači da moramo unaprijediti sudstvo, jer građani više ne mogu trpjeti i izvršna vlast u BiH mora iznaći sredstva da se popune sve pozicije kako bismo mi mogli brzo rješavati predmete, a ne da građani čekaju i po pet godina – kazala je Jukić u izjavi za medije i dodala da po potrebi VSTVBiH delegira suce za Sarajevo, Tuzlu i Mostar.

Navela je da najveći problem predstavljaju komunalni predmeti, te da zbog toga treba hitno mijenjati Zakon o izvršnom postupku.Kako bi se osiguralo da se proces reforme pravosuđa nastavi provoditi u skladu s europskim standardima, suradnja VSTV-a BiH i Vlade Švedske jedan je od krucijalnih koraka koji će osigurati da se najvažniji parametri pravosuđa – neovisnost, odgovornost i učinkovitost – razviju u skladu s europskim standardima, kao polazne osnove za unaprjeđenje rada pravosuđa i izgradnje povjerenje javnosti u pravosuđe – zaključila je Jukić.

Predstavnik Veleposlanstva Kraljevine Švedske u BiH Torgny Svenungsson je potvrdio da su vidljivi dobri rezultati suradnje, posebno o metodi rada i upravljanju predmetima.

Kazao je da ima dosta izazova, ali je važno da sudovi u BiH shvaćaju da mogu imati benefite suradnjom s kolegama iz Švedske.Cilj nije da se dostignu EU standardi sami po sebi ili da se ispoštuje europska Konvencija o ljudskim pravima, ili odluke Europskog suda, nego da ljudi u BiH imaju bolji pristup pravdi – naglasio je Svenungsson.

Rukovoditeljica projekta ICEA Ana Bilić-Andrijanić je kazala da je projekt izuzetno važan za sudsko i tužiteljsko vijeće, posebno za nastavak suradnje sa Švedskom, reorganizaciju poslova nesudskog osoblja u sudovima.

I ona je potvrdila da komunalni predmeti jako opterećuju sudove, te pojasnila da su trenutno zakonska rješenja takva da se svaki predmet, (a njih je oko 1,8 milijuna) mora procesuirati pred sudom. Jedan predmet koji može koštati 10 do 20 KM sudove košta u startu gotovo 100 KM, a sredstva iz proračuna se mogu i drugačije koristiti.

Naša ideja je da izmjestimo komunalne predmete iz sudova u fazi samog izvršenja – osnivanjem profesionalne službe izvršitelja, bilo da ona bude privatna ili javna – naglasila je Bilić-Andrijanić i dodala da će konzultirati i agenciju za izvršenje iz Švedske koja je efikasna i koja za godinu dana riješi dva milijuna predmeta.

U projekt ICEA je prvi put uključeno i pitanje rodne ravnopravnosti u pravosuđu i pristup ranjivim grupama sudovima.

Također, Bilić-Andrijanić je kazala da je projektom predviđena i izrada projektne dokumentacije za gradnju zgrada pravosudnih institucija, i to izgradnja novih zgrada Okružnog javnog tužiteljstva u Bijeljini i Općinskog suda u Žepču, te rekonstrukcija zgrada sudova u Mrkonjić Gradu i Prnjavoru.

Navela je da Europska unija s dva milijuna eura financira izgradnju, a Kraljevina Švedska financira izradu projektne dokumentacije.

Projekt ICEA je implementiran od 2016. do 2019.godine a vrijednost projekta je bila 2,3 milijuna eura, od čega grant sredstva za VSTV BiH iznose 1,5 milijuna, a 800.000 eura za Sudsku administraciju Švedske.

/HMS/

na vrh članka