Utvrđen Prijedlog zakona o jedinstvenom registru pristojbi i naknada u FBiH

Utvrđen Prijedlog zakona o jedinstvenom registru pristojbi i naknada u FBiH

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici održanoj u Sarajevu, utvrdila i Parlamentu FBiH po skraćenoj proceduri uputila Prijedlog zakona o jedinstvenom registru pristojbi i naknada u Federaciji BiH.

Cilj ovog federalnog propisa je uređenje oblasti neporeznih prihoda, odnosno naknada i pristojbi, uz puno poštivanje ustavnih nadležnosti i suradnje s nižim razinama vlasti. Vodeći se time, Federalno ministarstvo financija je, uz tehničku podršku USAID-ovog projekta Reforme fiskalnog sektora (FAR), kao i uz suradnju s nižim razinama vlasti, pripremilo i objavilo interaktivni Registar pristojbi naknada u FBiH, a u završnici je i priprema njegove pojednostavljene web aplikacije sa, na jednom mjestu, transparentno objedinjenim svim relevantnim informacijama, namijenjena kako za poslovne subjekte i građane (obveznike plaćanja), tako i za predlagače i nositelje javnih politika u ovoj oblasti.

Federalna vlada je usvojila programe utroška, s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih ovogodišnjim proračunom FBiH Federalnom ministarstvu obrazovanja i znanosti , u iznosu od oko sedam milijuna KM, te Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, u iznosu od 2.412.423 KM.

Također su usvojena i dva programa utroška transfera JP Željeznicama FBiH d.o.o. Sarajevo, utvrđena ovogodišnjim proračunom FBiH Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija, od 22.000.000 i 6.000.000 KM.

Federalna vlada je prihvatila zaduženje Federacije BiH po Ugovoru o zajmu između Europske banke za obnovu i razvoj i Bosne i Hercegovine za realizaciju Projekta gradskih prometnica u Sarajevu, u iznosu do 30.000.000 eura, te inicijativu da kreditnim zaduženjem od 7.062.200 eura kod Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD) budu osigurana sredstva za realizaciju projekta razvoja ruralnih poduzeća i poljoprivrede.

Danas je usvojena inicijativa Udruge gluhih i nagluhih Federacije BiH, upućena putem Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, za donošenje zakona o znakovnom jeziku na razini Federacije BiH, što je predviđeno Zakonom o znakovnom jeziku BiH i imenovana interresorno povjerenstvo sa zadatkom da, u roku od šest mjeseci, načini tekst Prednacrta ovog zakona, priopćeno je Ured za odnose s javnošću Vlade FBiH.

/HMS/

na vrh članka