Upute za rad kafića i restorana: Mjere kojih se moraju pridržavati gosti i osoblje

Upute za rad kafića i restorana: Mjere kojih se moraju pridržavati gosti i osoblje

Nakon što je Federalni stožer donio zapovijed kojom se već od danas dozvoljava pružanje usluga u ugostiteljskim objektima svih kategorija i hotelima na otvorenom prostoru odnosno isključivo u baštama i na terasama, vrijedi podsjetiti na preporuke za rad ugostiteljskih objekata koje je ranije izdao Zavod za javno zdravstvo FBiH.


Kako je navedeno, preporučuje se organizacija rada u dvije smjene, tako da između dvije smjene bude vremenski period u kome će se izvršiti temeljito čišćenje i dezinfekcija prostora.

Ugostiteljskim objektima se nalaže da osiguraju da se ne stvaraju gužve, te da se jasna uputstva o ograničenjima i mjerama postave na sve u vidljiva mjesta.

ZZJZ FBiH za sada preporučuje upotrebu samo vanjskih prostora za sjedenje, kao što su bašte, terase, otvoreni paviljoni i sl. Vanjski prostori mogu biti natkriveni.

Ovo su još neke od preporuke Zavoda za javno zdravstvo:

- Stolovi moraju biti tako raspoređeni da je udaljenost između njih najmanje 2 metra od ivice do ivice stola. Mora se osigurati da je udaljenost osoba koje sjede za istim stolom najmanje jedan metar u skladu s tim ograničiti broj stolica za stolovima u zavisnosti od veličine stola.

- Ako se ne može osigurati udaljenost od dva metra između stolova, udaljenost može biti manja, ali u tom prostoru ne može biti postavljena stolica.

- Ne dozvoliti stajanje za šankovima.

- Preporučuje se da čitavo osoblje mora nositi zaštitnu masku na radnom mjestu.

- Preporučuje se da mušterije moraju nositi masku prilikom kretanja, (ulazak, izlazak, odlazak u toalet, plaćanje, preuzimanje narudžbe) a iz praktičnih razloga maske ne moraju nositi dok sjede za stolovima.

- Preporučuje se zabrana pušenja. Prilikom pušenja dolazi do dodirivanja lica i usta, i ostavljanja opušaka koji su kontaminirani pljuvačkom u pepeljarama što predstavlja potencijalni put prijenosa COVID-19.

- Ne preporučuje se upotreba rukavica, nego stavljanje naglaska na pojačanu higijenu ruku. Eventualno se može preporučiti upotreba rukavica za osoblje koje radi na pripremi hrane u kuhinji u skladu sa standardnim higijenskim mjerama za rad s hranom.

- U zavisnosti od vrste objekta preporučuju se rezervacije, prodaja za ponijeti i šalterska prodaja.

- Ne preporučuje se bilo kakav vid samousluživanja sa zajedničkih stolova (salate, pribor, začini, ulje, kečap). Pribor treba da se donese zamotan zajedno sa jelom, a ako dodaci (so, biber, ulje, senf, kečap, sirće i sl) stoje na stolovima, njihove posude treba dezinficirati poslije svake mušterije.

- Nakon svake mušterije treba dezinficirati stolove koje je koristila mušterija.

- Preporučuje se da se naplata vrši za stolom, da bi se izbjegle gužve za kasama.

- Zbog kontrole broja gostiju preporučuje se da postoji odvojeni ulaz i izlaz gdje god je to moguće. Prilikom ulaska i izlaska mora se moći održavati fizička udaljenost od 1-2 metra.

- Uposlenike koji razviju simptome kao što su kašalj, povišena tjelesna temperatura, bol u grlu, uputiti da ne dolaze na posao nego da se obrate svom liječniku.

Izvor:pogled.ba

na vrh članka