FBiH: Izdate jasne preporuke za rad ugostiteljskih objekata u doba koronavirusa

FBiH: Izdate jasne preporuke za rad ugostiteljskih objekata u doba koronavirusa

U svim poslovnim objektima, a posebno u ugostiteljskim gdje se okuplja veći broj osoba, nužno je primjenjivati mjere sprječavanja širenja COVID-19 kao i u svim drugim aktivnostima.Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH donio je mjere koje podrazumijevaju da su vlasnici ugostiteljskih objekata su dužni zaposlenicima pružiti informacije i edukaciju vezano za prevenciju širenja COVID-19.

Potrebno je redovno vršiti kontrolu i nadzor nad provedbom ovih mjera i davati povratne informacije zaposlenicima.

Standardi higijenskog minimuma koji se inače koriste u ugostiteljstvu su posebno značajni u ovoj epidemiološkoj situaciji te treba posebno inzistirati na strogom pridržavanju higijenskih principa i dobre higijenske prakse:

- Prema stavu WHO, ne postoje dokazi da se COVID-19 može prenijeti preko hrane. Virus se ne može razmnožavati u hrani.

- Inzistirati na provođenju pojačanih mjera higijene i sanitacije. Redovno čistiti prostorije sa standardnim deterdžentom a potom dezinficirati, najmanje dva puta dnevno i nakon svakog prljanja. Predmete kao što su šteke, prekidači za svjetlo, rukohvati, ograde i sl. što češće dezinficirati u tijeku dana.

- Osigurati provjetravanja prostorija vanjskim zrakom tijekom radnog vremena, mehaničkom ili prirodnom ventilacijom. Povesti računa o ispravnosti i higijeni pogona za mehaničku ventilaciju/grijanje i klimatizaciju.

- Inzistirati na čestom pranju ruku dezinfekciji ruku, kako zaposlenika tako i gostiju. Na ulazima i na više mjesta u ovisnosti od površine prostora postaviti sredstvo za dezinfekciju sa uputstvom za korištenje tako da bude dostupno zaposlenicima i mušterijama.

- Preporučuje se organizirati rad u dvije smjene, na način da između dvije smjene bude vremenski period u kome će se izvršiti temeljito čišćenje i dezinfekcija prostora.

- Osigurati da se ne stvaraju gužve te da se jasna uputstva o ograničenjima i mjerama postave na sve u vidljiva mjesta.

- Za sada preporučujemo upotrebu samo vanjskih prostora za sjedenje, kao što su bašte, terase, otvoreni paviljoni i sl. Vanjski prostori mogu biti natkriveni.

- Stolovi moraju biti tako raspoređeni da je udaljenost između njih najmanje 2 metra od ivice do ivice stola. Mora se osigurati da je udaljenost osoba koje sjede za istim stolom najmanje 1m, u skladu sa tim ograničiti broj stolica za stolovima u ovisnosti od veličine stola.

- Ako se ne može osigurati udaljnost od dva metra između stolova, udaljenost može biti manja, ali u tom prostoru ne može biti postavljena stolica.

- Ne dozvoliti stajanje za šankovima.

- Preporučuje se da osoblje mora nositi zaštitnu masku na radnom mjestu.

- Preporučuje se da gosti moraju nositi masku prilikom kretanja, (ulazak, izlazak, odlazak u toalet, plaćanje, preuzimanje narudžbe) a iz praktičnih razloga maske ne moraju nositi dok sjede za stolovima.

- Preporučuje se zabrana pušenja. Prilikom pušenja dolazi do dodirivanja lica i usta, i ostavljanja opušaka koji su kontaminirani pljuvačkom u pepeljarama što predstavlja potencijalni put prijenosa COVID-19.

- Ne preporučuje se upotreba rukavica, nego stavljanje naglaska na pojačanu higijenu ruku. Eventualno se može preporučiti upotreba rukavica za osoblje koje radi na pripremi hrane u kuhinji u skladu sa standardnim higijenskim mjerama za rad sa hranom.

- U ovisnosti od vrste objekta preporučuju se rezervacije, prodaja za ponijeti i šalterska prodaja.

- Ne preporučuje se bilo kakav vid samousluživanja sa zajedničkih stolova (salate, pribor, začini, ulje, kečap). Pribor treba donijeti zamotan zajedno sa jelom, a ako dodaci (sol, biber, ulje, senf, kečap, ocat i sl.) stoje na stolovima, njihove posude treba dezinficirati poslije svakog gosta. 

- Nakon svakog gosta treba dezinficirati stolove koji su korišteni. 

- Preporučuje se da se naplata vrši za stolom, da bi se izbjegle gužve za kasama.

- Zbog kontrole broja gostiju preporučuje se da postoji odvojeni ulaz i izlaz gdje god je to moguće. Prilikom ulaska i izlaska mora se moći održavati osobna udaljenost od 1-2 metra.

- Zaposlenike koji razviju simptome kao što su kašalj, povišena tjelesna temperatura, bol u grlu, uputiti da ne dolaze na posao nego da se obrate svom liječniku. 

Izvor:pogled.ba

na vrh članka