Akt života, vučjeg ili čovječjeg

Akt života, vučjeg ili čovječjeg

U subotu je u Galeriji Matice hrvatske u Mostaru, a u sklopu reduciranog


Matičina festivala ''2. Mostarsko proljeće – Dani Matice hrvatske 2020.,
otvorena izložba akademskog slikara Vilima Parića, koji se predstavio ciklusom
od dvanaest radova, pod zajedničkim nazivom – Akt života.

Govoreći o izložbi, Dragan Marijanović je istaknuo kako se ovaj mladi akademski slikar kroz cijelu
dosadašnju karijeru bavi simbolikom koju nudi animalni svijet, te da su vukovi
njegova poticajna opsesija. Valjda i stoga što se puno toga imanentno vučjem
životu može primijeniti i na shvaćanje čovjekova života, bilo da živi u čoporu ili
je pak samotnjak.

Kroz dvanaest situacija, parić zapravo radi svojevrstan likovni
dnevnik, od vučjeg fetusa do njegove smrti. Kao da hoće upozoriti da je u lancu
života sve jednako, jednako osjećaju, pate i vukovi i ljudi, držeći se podalje
jedan od drugoga, premda čovjek još živi u zabludi da je čovjek čovjeku vuk, a
zapravo se vuk ničim ne ogrješuje o čovjekov život, dok se čovjek itekako bavi
vučjim, zatirući ga baš kao i svaki drugi dostupni animalni svijet. Tako je čovjek
ovladao prirodom i posljedice su sve strašnije.

Parićev izbor teme umnogome je vezan i uz aktualnu virusnu pandemiju u kojoj
se ljudski ''čopor'' razdvaja zakonom jačega, a ljude se šalje u samotnjačke
izolacije. Ljudi su počeli živjeti ljudske živote, a vuk nikada ništa nije uzimao
od ljudskog.

Umjetnik je naglasio kako ništa drugo ni nije htio reći, nego da je svoja
promišljanja o općoj uzajamnosti i vlastitom mjestu u njoj, pokušao ispričati
radovima u kombiniranim tehnikama, koji su svojevrstan otisak vremena u
kojemu živimo.

/HMS/

na vrh članka