Obavijest roditeljima učenika osnovnih i srednjih škola s područja općine Ljubuški Istaknuto

Obavijest roditeljima učenika osnovnih i srednjih škola s područja općine Ljubuški

Dana 6. kolovoza 2018. godine, Općinski načelnik donio je Zaključak broj: 02-38-1701/18 o sufinanciranju troškova prijevoza redovnih učenika osnovnih i srednjih škola s područja općine Ljubuški u školskoj 2018./2019. godini.

U školskoj 2018./2019. godini, Općina Ljubuški sufinancirat će iznos od 50 % cijene karte za redovne učenike osnovnih škola, a 40% od cijene karte za redovne učenike srednjih škola.

Učenici srednjih škola koji nastavu pohađaju izvan općine Ljubuški, dužni su donijeti Potvrdu o pohađanju te škole početkom oba polugodišta u Odsjek za društvene djelatnosti i zajedničke poslove Općine Ljubuški.

Za učenike osnovnih i srednjih škola, iz obitelji korisnika stalne socijalne skrbi, Općina Ljubuški će u cijelosti snositi troškove prijevoza učenika temeljem Potvrde Odsjeka za branitelje iz Domovinskog rata.

Za učenike s posebnim potrebama Općina Ljubuški će u cijelosti snositi troškove prijevoza učenika temeljem izdanih Rješenja Odsjeka za društvene djelatnosti i zajedničke poslove Općine Ljubuški.

Za svako treće i slijedeće dijete iz obitelji, Općina Ljubuški će u cijelosti snositi troškove prijevoza karte (najnižeg iznosa) kod ovlaštenog prijevoznika, na osnovu izjave roditelja o broju djece korisnika prijevoza, koju će popuniti u Odsjeku za društvenedjelatnosti i zajedničke poslove Općine Ljubuški.

Svi roditelji učenika koji ostvaruju pravo na sufinanciranje/besplatan prijevoz obvezni su popuniti Izjavu koju će učenici dobiti u školi te istu vratiti u školu najkasnije do 7.rujna 2018. godine.

Odsjek za društvene djelatnosti i zajedničke poslove sačinit će popis tih učenika te isti dostaviti priejvoznicima nakon čega roditelji mogu podići karte.

Pomoćnik Općinskog načelnika
Ivica Boras, prof.

na vrh članka