Najava: XXX. sjednica Gradskog Vijeća Ljubuški Istaknuto

Najava: XXX. sjednica Gradskog Vijeća Ljubuški

Na temelju članka 46. Poslovnika Općinskog vijeća Ljubuški ("Sl. glasnik općine Ljubuški", broj 4/08), sazivam

XXX. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI za 15.07.2019. godine     
(ponedjeljak) s početkom u 10,00 sati i predlažem slijedeći:   

D n e v n i     red:

1.Usvajanje zapisnika sa XXIX. sjednice Gradskog vijeća,
2.Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),
3.Prijedlog Statuta Grada Ljubuškog, ( predložen u istovjetnom tekstu kao što je dostavljen u pisanim materijalima za XXIX. sjednicu Gradskog vijeća),
4.Prijedlog Odluke o pokretanju postupka o dodjeli koncesija za korištenje poljoprivrednog zemljišta na području Grada Ljubuškog,
5.Prijedlog Rješenja o  imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka dodjele koncesija
na poljoprivrednom zemljištu na području Grada Ljubuškog,
6.Prijedlog Odluke o usvajanju Elaborata sanitarne zaštite i zaštite izvorišta „Projekt istražnih radova za uspostavu zaštite podzemnih voda izvorišta vrela Vrioštica“
7.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o priključivanju na komunalnu infrastrukturu opskrbe pitkom vodom,
8.Prijedlog Odluke o određivanju građevnog zemljišta u državnom vlasništvu,
9.Prijedlog Zaključka o zamjeni nekretnina između Grada Ljubuškog i Velimira Mitrovića,
10.Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti u predmetu sudske nagodbe Grada Ljubuškog i Marinka Spajića,
11.Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti u predmetu izvansudske nagodbe Grada Ljubuškog i Vinka Paradžika,

Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice Ljubuški.

PREDSJEDNIK,
Tihomir Kvesić

Izvor: Ljubuski.ba

na vrh članka