Ljubušaci, pročitajte u kojim slučajevima možete biti oslobođeni plaćanja naknade za utrošenu vodu

Ljubušaci, pročitajte u kojim slučajevima možete biti oslobođeni plaćanja naknade za utrošenu vodu

Odluka o vodovodu i kanalizaciji usvojena je na 32. sjednici Gradskog vijeća Ljubuški. U odluci se navodi kako ukupna cijena priključka na komunalnu infrastrukturu opskrbe pitkom vodom, kojom gospodari ovlašteni isporučitelj usluga  - JP "Parkovi" d. o. o. Ljubuški, iznosi 1.000 KM.

Kako stoji u članku 55., koji je vezan za oslobađanje od plaćanja naknade za utrošenu vodu, navedeno vrijedi u slučaju gubitka vode zbog kvarova koje potrošač nije mogao uočiti prije nego što mu je uručen račun za vodu na kojem je to vidljivo u usporedbi s prethodnim razdobljem (kvar na vezi kod vodomjera i na samom vodomjeru, kvar na ventilu neposredno iza vodomjera u vodomjernom oknu, pucanje stakla uslijed pritiska vode).

Ovlašteni isporučitelj usluga će na pismeni zahtjev ili molbu, potrošača osloboditi dijela plaćanja naknade za izgubljenu vodu. Potrošač ima pravo na to samo u slučaju ako ne kasni s uplatama naknade više od dva mjeseca i samo na gubitke vode zbog kvara, ako je gubitak trajao maksimalno u razdoblju dva uzastopna očitanja vodomjera (maksimalno dva mjeseca). Ako je potrošač propustio otkloniti kvar pa je gubitak vode prešao u treći mjesec, potrošač nema pravo na oslobađanje plaćanja ni za prva dva mjeseca.

Uz pismenu molbu, kako se nadalje navodi, potrošač je obavezan dostaviti kopiju računa za razdoblje za koje traži oslobađanje plaćanja i dokaze ako ih ima, koji upućuju na to da se radilo o kvaru.

Nadzorni odbor će povremeno vršiti analizu zahtjeva, a najkasnije u rokovima određenim Statutom isporučitelja usluga.

Izvor: Bolji Ljubuški

na vrh članka