Najava: 3. sjednica Gradskog vijeća Ljubuški Istaknuto

  • Napisao/la 
  • Ispis
Najava: 3. sjednica Gradskog vijeća Ljubuški

Na temelju članka 18. Poslovnika Gradskog vijeća Ljubuški ("Sl. glasnik Općine/Grada Ljubuškog", broj 4/08 i 08/19), sazivam

III. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI za 19.01.2021.godine                  ( utorak) s početkom u 10,00 sati i predlažem slijedeće:

 

D n e v n i     red:

   1.  Usvajanje zapisnika s II. sjednice Gradskog vijeća,

   2.  Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),

   3. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Ljubuškog za 2020. godinu,

   4.  Prijedlog Odluke o cjeniku za korištenje „Kulturnog centra“,

       5.  Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti na imenovanje ravnatelja Centra za socijalni rad Ljubuški,

       6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o formiranju cijene usluga Dječjeg vrtića Ljubuški u Ljubuškom,

      7. Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Javne ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju općine Ljubuški,

      8. Prijedlog Odluke o davanju  suglasnosti na Odluku o nabavi motornog vozila za potrebe  Javne ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju grada Ljubuškog,

     9.  Prijedlog Plana prihoda i program radova komunalnog gospodarstva za komunalne djelatnosti,

     10. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava komunalne naknade,

     11. Prijedlog Odluke o određivanju građevnog zemljišta u državnom vlasništvu,

    12. Prijedlog Zaključka o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta,

    13. Prijedlog Rješenja o:

     a)  razrješenju Povjerenstva za praćenje radova koncesionara na podizanju nasada na poljoprivrednom zemljištu iz Ugovora o koncesiji,

     b) imenovanju Povjerenstva za praćenje radova koncesionara na podizanju nasada na poljoprivrednom zemljištu iz Ugovora o koncesiji,

    14. Prijedlog Rješenja o dodjeli koncesije za korištenje zemljišta u poljoprivredne svrhe:

  • Tomislav (Drago) Pavlović iz Studenaca,
  • Zvonimir (Ivica) Petrović iz Ljubuškog

  15. Prijedlog Rješenja o:

          a) razrješenju Povjerenstva za izradu Plana kapitalnih investicija,

          b) imenovanju Povjerenstva za izradu Plana kapitalnih investicija,

16. Prijedlog Zaključka o dodjeli poslovnog prostora na korištenje,

Sjednica će se održati u prostorijama Kulturnog centra Ljubuški.

                                        PREDSJEDNIK,

Tihomir Kvesić

 

Radio Ljubuški

na vrh članka