Logo
Ispiši ovu stranicu

22. rujna 1942. - Ekspedicija majora Petra Baćevića kod Ljubuškog oderala živa tri katolička svećenika Istaknuto

22. rujna 1942.  - Ekspedicija majora Petra Baćevića kod Ljubuškog oderala živa tri katolička svećenika

Četnički major Petar Baćević (Crnogorac rođenu u Nikšiću) i njegovi vojnici, 22. rujna 1942., napali su sedamnaest hrvatskih sela u Makarskom primorju i ubili devetsto Hrvata, a nekoliko svećenika žive oderali.

Potkraj studenoga 1942., isti četnici Petra Baćovića, podržavani od Talijana, spaljuju hrvatska sela oko Prozora u Bosni i ubijaju oko dvije i pol tisuće Hrvata. U Gatima, Naklicama i Čišli, u makarsko-omiškom zaleđu, ubili su sto devet Hrvata, a u Gacku više od sto Hrvata.

Tako su počinili nebrojene zločine na teritoriju NDH nad Hrvatima.

Godinu dana kasnije ustanovljuje se u izvješću je da je u obližnjem kotaru Ljubuški stanovništvo spalo sa šesnaest tisuća na sedam i pol tisuća stanovnika uslijed četničkih i partizanskih ubijanja i bježanja stanovništva u druga područja NDH. Četnici su ubili i mnoštvo svećenika: kod Šibenika, iduće godine, 9. svibnja 1944., utopili u moru svećenika Antuna Jurićeva, a 4. lipnja 1944. sasjekli su na komade vlč. Ivana Šarića, župnika u Primoštenu. U lipnju 1944. u Kotoru su ubili kanonika vlč. Jura Perušinu. To je samo dio zločina nad svećenicima jer se većina tih zločina dogodila u Banjolučkoj i Vrhbosanskoj biskupiji.

Osim ovih zločina, ista četnička grupacija počinila je i zločine nad Hrvatima u Gračacu i Vrlici 1943. godine

Izvještavajući o zločinima, četnički major Bačević je pisao Draži Mihajloviću da su četnici njegove “kaznene ekspedicije” izmedu Ljubuškog i Vrgovca “oderali živa tri katolička svećenika” i da su “ubijali sve muškarce od 15 godina na više”.

„Vratio sam se sa puta po Hercegovini. Četiri naša bataljona, oko 900 ljudi, krenuli su preko Ljubuškog, Imotskog i Podgore i izbili kod Makarske na more. Sedamnaest sela spaljeno, 900 ustaša ubijeno, nekoliko katoličkih sveštenika živo odrano. Prvi put posle sloma smo poboli srpsku zastavu u more i klicali kralju i Draži. Naši gubici minimalni.”, napisao je u svom izvješću četnički major Baćević.

Dragoljub Mihailović Draža je na to odgovorio:

„Zadovoljan sam sa vašim izveštajem o izbijanju na more. Iskoristite ovu akciju da se postavi siguran kanal za vezu sa Dinarskom divizijom. Na ovome kanalu postaviti naše odrede, a pored ovih i hrvatske odrede kojima na čelo staviti Hrvate oficire koji su se ranije stavili vojvodi na raspoloženje. Posle ovoga za najkraće vreme Vi zajedno sa dinarcima treba da raščistite prostoriju između: Mostar — Konjic — Visoko — Travnik — Jajce — Livno, Dinarce postaći na jači rad i što hitniju organizaciju i aktivnu borbu protiv komunista i ustaša.” (izvješće na originalnom srpskom jeziku)

Četnici pod vodstvom vojvode Petra Baćovića počinili su nebrojene zločine na teritoriju NDH, a osobito se ističe pokolj nekoliko tisuća muslimana u Foči koji su pobacani u Drinu.

 

Izvor: Narod.hr / Piše: Petar Horvatić

Sva prava pridržana © www.radioljubuski.ba 2017. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača!