1850. Zapljena hrane svih sela kadiluka Ljubuškog za Serašćirovu vojsku

1850. Zapljena hrane svih sela kadiluka Ljubuškog za Serašćirovu vojsku

Iz drugog jednog dopisa uzimamo slideče:

Jedan odiljak Serašćirove vojske putuje pored naše medje, drugi kroz Konjic, treći ozgo, a sva tri odiljka idu na Mostar; četverti pak odiljak čeka se iz Trebinja i ide takodjer protivu Mostaru.

Na 1. studenoga prid noć rečene čete imale su obasisti Mostar.

Zloglasni kervopilica Kavaz-paša hode sa 100 odmetnikah na susrit pridstražama Serašćirovim, ali bojeći se na njih udariti sa sprid, rasturi ji po verleti podalje od Mostara te uhvati busiu.

Naredjeno je da se do 31 listopada sva hrana, koju sela kadiluka Ljubuškoga za čete Serašćirove dati imaju, na jedno misto snese.

Udareni ovi namet sastoji se u 100 okah lojanih svićah, 150 cukra, 200 kave, 500 masla, 200 meda, 500 ovnovah, 100 tovarah brašna, 100 ječma, 20 pirinča i 100 volovah stranom da vuku topove, a stranom za klanje odredjenih.

Odiljak čete Serašćirove, koi idiaše kroz srid sride Hercegovine skosne se s odmetnicima u Konjicu blizu Kupresa, i ovi zadnji budu usbijeni. Ovi glas govori se da je ustravio Mostarane, te se primisliše i položiše oružje, a Serašćiru opremiše knjigu jednu i ištu oproštenje, izjavljujući da su gotovi svim odlukama Sultana podložiti se.

Zato se Serašćir i vratio s' vojskom u Travnik, odkuda misli u Tuzlu, je se pogovara se da je Krajina naumila opet pobuniti se. Ovi zadnji glasi valja još da se potverde.

Glasnik dalmatinski, 8. studenog 1850.

na vrh članka