1880. Kako je carev rođendan proslavljen u Ljubuškom i drugim krajevima BiH

1880. Kako je carev rođendan proslavljen u Ljubuškom i drugim krajevima BiH

U dopunu viestima o proslavi pedesetogodišnjeg rodjenja Nj. Velicanstva dodajemo i ove: U Visokom je nakon svecanog bogosluženja deputacija gradjanstva pod vodjenjem muhamedanskog nacelnika i pravosl. svecenstva podniela svoje najusrdnije cestitke.

Isto tako je proslavljen dan i u Foci. U Berbiru je uoci dana varoš veleljepno osvjetljena i okicena bila. Narod je u svecanom ruhu mnogobrojno prisustvovao svecanim bogosluženjima.

Zastupnici obcina svih vjeroizpovjesti i sve vojene i civilne oblasti podneše svoje cestitke.

Obnarodovanje premilostivog ukaza Cesarevog proizvelo je u narodu ogromno oduševljenje. Na svecanu objedu propracene su zdravice i zdravije Cesarevo burnim usklicima.

U Mostaru je svecanost odpoceta pucnjavom topova i vojenom svirkom kroza bogato okicene ulice gradske. Na bogosluženju u katolickoj i pravoslavnoj crkvi prisustvovali su u punom broju svi vojeni i civilni dostojnici sa mnogobrojnim gradjanstvom.

Divisionar Nemethy i okružni predstojnik primahu cestitke svih korporacija, medju kojima se nalazase i francuzki podkonsul. U 1 sah. održani su svecani objedi u južnom i sjevernom logoru, u oficirskoj i cinovnickoj kasini. U 5 sah. bješe svecana molitva u Voski Mehmed pašinoj džamiji uz veliki broj muhamedanskoga cinovništva. U vece bješe Mostar sa minaretima sjajno osvjetljen.

Trgovac Mikacic poklonio je u slavu toga dana garnisonu mostarskom i okolice po 36 centilitara vina na svakoga vojnika, 200 boca osobita vina bolnicama a mostarskoj sirotinji 100 for. a. vr. Cinovnik kod gradskog poglavarstva g. Peršic sastavio je i o svom trošku tiskao svecanu pjesmu u nekoliko stotina primjeraka.

— Svecani dan proslavljen je u najboljem razpoloženju i obcoj radosti. U Stolcu je u oci dana varoš sa okolnim visovima svecano osvjetljena bila. U 8 sah. bješe svecana služba pod šatorom, a poslje u grc. pravoslavnoj crkvi a u 12 sah. u tamošnjoj džamiji. Sva javna zastupstva podnieše svoje cestitke.

U 1 sah. svedani objed, na kom je oduševljeno nazdravljeno Cesaru. U Nevesinju je u oci dana otvoren nov vodovod sa bengalskim osvjetljenjem a kroz okicene i osvjetljene ulice veliki mirozov.

Pri bogosluženju i vojenoj paradi prisustvovahu svi dostojnici i mnogobrojan narod. U oficirskoj kasini svecani objed. U Bilecu su 17-ga na vecer sve kuce u varoši i okolini okicene i osvjetljene bile. Na planini zapaljena je vatra na 60 mjesta. Na placu je puštan vatromet uz bengalsko osvjetlenje i pjevanje himne cesareve. U džamiji održana je svecana molitva. Za vrieme svecane vecere, dodje silan broj muhamedanaca pred kasinu, igraše, pjevaše i burno klicaše u zdravlje Cesarevo. Pod noc bješe veliki mirozov, 18-ga držane su svecane službe u prisustvu svih dostojnika i mnogobrojnog naroda. Za vrieme objeda gruvahu 24 hitca iz prangija. Po podne bješe svetkovina školske djece u slobodi, i pri tom su nagradjena novcem i igrackama. U vece obce svecano kuglanje.

U Konjici je takodjer osvjetljena i okicena varoš i održane svecane službe. Tom prigodom je podieljeno sirotinji 123 for. Na svecanu objedu prisustvovahu svi dostojnici mještanski.

U Ljubuškom je proslavljena svetkovina sjajno i oduševljeno kao i drugdje. U Gackom, Ljubinju i Ravnom takodjer svecano osvjetljenje i okicenje mjestah uz bogosluženje u svim hramovima. Nj. Velicanstvu odpravljene su najusrdnije cestitke.

Bosansko-hercegovacke novine, 05.09.1880

na vrh članka