1914. Neobičan način uzgoja krumpira u Ljubuškom

1914. Neobičan način uzgoja krumpira u Ljubuškom

Osobiti način proizvadjanja krumpira.

Kako iz Ljubuškoga javljaju, proizvodi tamošnji tajnik odkupnog ureda, Josip Haluža, na osobit način krumpir.

On je zakopao krumpir u jamu, koja je duboka 2 metra, pa veli, da će taj krumpir donieti obilno ploda. Upitan, kako je došao na tu metodu, pripoviedao je Haluža, da je on, bivši upraviteljem još u Trebinju, našao u podrumu krumpir sa klicom, dugačkom 2 metra. On je posadio krumpir u isto tako duboku jamu, pa je u jesen dobio od jednog ovako posadjenog krumpira 30 kilograma krumpira.

Po stečenom izkusttvu dobiti će Haluža ljetos 180 kilograma krumpira. Kada se uzme u obzir, da neki Sriemci cimu od krumpira grobaju, t.j. povale i zasiplju zemljom, te time postizavaju više gomolja, to je ovaj prvi primjer vjerojatan i vriedan da se prokuša.

13. Jutarnji list (Zagreb. 1912), 31. srpnja 1914.

na vrh članka