Integralna snimka 10. sjednice Općinskog vijeća Ljubuški - audio i foto

Utorak, 11 Srpanj 2017 13:07 Radio Ljubuški
Ispis PDF

ovijece10U Gradskoj vijećnici u Ljubuškom danas je održana 10. sjednica OV Ljubuški, uz korekciju prve točke ranije predloženog dnevnog reda radi opravdanog izostanka ravnatelja Doma zdravlja točka je ostavljena za sljedeće zasjedanje, te su vijećnici raspravljali o jedanaest točaka dnevnog reda:

 


D n e v n i     r e d:


1. Usvajanje zapisnika s IX. sjednice Općinskog vijeća,


2. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),


3. Nacrt Odluke o novčanoj potpori studentima u akademskoj 2017./18. godini.,


4. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka proglašenja Općine Ljubuški Gradom Ljubuški,


5.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o povjeravanju ovlasti JP "Parkovi" d.o.o. Ljubuški,


6. Prijedlog Odluke o određivanju građevnog zemljišta u državnom vlasništvu,


7. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Općinskog izbornog povjerenstva Ljubuški,


8. Prijedlog Rješenja o:

a.) razriješenju privremenog Upravnog vijeća Javne ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju općine Ljubuški,

b.) konačnom imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćam u razvoju općine Ljubuški


9. Prijedlog Rješenja o dodjeli koncesije za korištenje zemljišta u poljoprivredne svrhe:

a.) Vinogradi Nuić d.o.o. k.č. 1566/11 K.O. Cerno i k.č. 1/4 K.O. Studenci,

b.) Radoslavu (Ivan) Luburiću iz Studenaca, k.č. broj 192/85 K.O. Studenci

c.) Ivanu (Radoslav) Čuljku iz Klobuka, k.č. broj 3188/4 i 3188/5 K.O. Klobuk

d.) Ivani (Berislav) Perić iz Hrašljana, k.č. broj 424/79 K.O. Hrašljani

e.) Nikici (Mile) Čutuku iz Vojnića, k.č. broj 239/33 K.O. Vojnići-Dole

f.) Mili (Ante) Pavloviću iz Veljaka, k.č. broj 427/70 K.O. Hrašljani

g.) Milenku (Jure) Peharu iz Stubice, k.č. broj 13/5 K.O. Stubica


10. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o procijenjenoj šteti uzrokovanoj niskim temperaturama-mrazom na području općine Ljubuški.,


11. Prijedlog Zaključka o prodaji neizgrađenog građevnog zemljišta u vlasništvu općine Ljubuški.U audio zapisu poslušajte cjelovitu snimku 10.sjednice Općinskog vijeća Ljubuški
U fotogaleriji pogledajte nekoliko fotografija sa današnje sjednice VijećaBjanka Medić/Radio Ljubuški

Ažurirano: Četvrtak, 13 Srpanj 2017 20:50
#
#