Integralni snimak 18. sjednice Općinskoga vijeća Ljubuški - audio i foto Istaknuto

Integralni snimak 18. sjednice Općinskoga vijeća Ljubuški - audio i foto

U Gradskoj vijećnici u Ljubuškom danas, 29. svibnja, održana je 18. sjednica Općinskog vijeća Ljubuški.

Na početku sjednice, predsjednik Općinskog vijeća Tihomir Kvesić predložio je da se na ranije predloženi dnevni red uvrste još dvije točke, što je jednoglasno prihvaćeno.

Tako je današnji dnevni red imao ukupno 19 točaka i izgledao je ovako;

 

1.) Usvajanje zapisnika sa XVII. Sjednice Općinskog vijeća,

2.) Informacija o stanju sigurnosti na području općine Ljubuški za 2017. godinu Policijske uprave Ljubuški,

3.) Informacija o radu ALBA BH PJ Ljubuški za 2017. godinu,

4.) Informacija o radu za 2017. godinu i Program rada za 2018. godinu Crvenog križa Ljubuški,

5.) Informacija o radu za 2017. godinu i Program rada za 2018. godinu Doma zdravlja Ljubuški,

6.) Informacija o radu za 2017. godinu i Program rada za 2018. godinu Općinskog pravobraniteljstva Ljubuški,

7.) Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),

8.) Prijedlog Odluke o postavljanju privremenih objekata na kupalištima rijeka Tihaljina-Mlade-Trebižat i ostalim vodotocima na području općine Ljubuški,

9.) Prijedlog Plana objekata privremenog karaktera u zoni kupališta rijeka Tihaljina-Mlade-Trebižat i ostalim vodotocima na području općine Ljubuški u razdoblju 2018.-2020. godine,

10.) Prijedlog Odluke o organizaciji i načinu obavljanja komunalnih i turističkih djelatnosti na području uz vodotok rijeka Tihaljina-Mlade-Trebižat i ostalim vodotocima na području općine Ljubuški,

11.) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i uvjetima davanja javnih površina na privremeno korištenje,

12.) Prijedlog Zaključka o prodaji garaža na k.č. 1339 i k.č. 920/2 u K.O. Ljubuški,

13.) Prijedlog Zaključka o dodjeli na korištenje poslovne zgrade na k.č. 2267/1 u K.O. Humac,

14.) Prijedlog Odluke o usvajanju Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u općini Ljubuški za razdoblje 2018. - 2023. godine,

15.) Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije poljoprivrednog i ruralnog razvoja općine Ljubuški za razdoblje 2018.-2022. god.,

16.) Prijedlog Odluke o određivanju građevnog zemljišta u državnom vlasništvu,

17.) Prijedlog zaključka o zamjeni nekretnina između Općine Ljubuški i Joze Dedića pok. Jure iz Humca,

18.) Zaključak o davanju ovlasti Općinskom načelniku za zaključenje Ugovora o prijenosu osnivačkih udjela i istupanju člana društva Radio televizije Herceg-Bosna d.o.o. Mostar

19.) Zaključak o davanju suglasnosti Općinskom načelniku da u ime Općine Ljubuški može zaključiti Ugovor o preuzimanju autorskog djela

 

U audiozapisu poslušajte o čemu su danas raspravljali općinski vijećnici i kakve su zaključke donijeli

Audio zapis smo zbog lakšeg preslušavanja podijelili na dva dijela

 

 

Foto

 

Ivan herceg/Radio Ljubuški

 

na vrh članka