Uskrs radio ljubuski2xl

Integralni snimak 19. sjednice Općinskoga vijeća Ljubuški - audio i foto Istaknuto

Integralni snimak 19. sjednice Općinskoga vijeća Ljubuški - audio i foto

Danas je u Gradskoj vijećnici u Ljubuškom održana XIX. sjednica Općinskog vijeća Ljubuški.

Na početku sjednice predsjednik Općinskoga vijeća Tihomir Kvesić je predložio da se na najavljeni dnevni red dodaju još dvije točke što je i prihvaćeno, pa je današnji dnevni red izgledao ovako;

1.) Usvajanje zapisnika sa XVIII. sjednice Općinskog vijeća,

2. ) Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),

3. ) Informacija o provedbi Akcijskog plana za borbu protiv korupcije u općini Ljubuški za razdoblje od 2017.-2021.godine,

4.) Nacrt Odluke o novčanoj potpori studentima općine Ljubuški u akademskoj 2018./19.godini,

5.) Prijedlog Odluke o pokretanju postupka revizije integrirane Strategije razvoja Općine Ljubuški za razdoblje 2019.-2022.godine,

6.) Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o provođenju Prostornog plana općine Ljubuški (2015-2025),

7. ) Prijedlog Odluke o određivanju građevnog zemljišta u državnom vlasništvu,

8.) Prijedlog rješenja o dodjeli koncesije za korištenje zemljišta u poljoprivredne svrhe:

   a.) Rasadniku „Čuljak“ d.o.o. Čapljina,

   b.) Vinariji „Škegro“, k.č. broj: 2460/4 K.O. Radišići Donji,

   c.) Draganu (Ivan) Brkiću iz Vojnića,

   d.) Vinariji „Škegro“, k.č. broj: 881/2 K.O. Radišići Donji,

9.) Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti za prijenos Ugovora o koncesiji broj: 02-24-1103/09 na firmu „Malo sunce“ Mostar,

10.) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za potpisivanje ugovorao izgradnji distributivno sabirnog centra,

11.) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku broj: 01-90/18 od 26.6.2018. god. Upravnog vijeća JU „Kulturno-športski centar“ Ljubuški o potpisivanju sporazuma o raskidu Ugovora o zakupu nogometnog stadiona s pripadajućim objektima „Športski centar Babovac“ u Ljubuškom,

12.) Prijedlog Zaključka o dodjeli u zakup poslovnih prostorija,

13.) Prijedlog Dopunskog rješenja o imenovanju članova Stručnog povjerenstva za utvrđivanje uvjeta uređenja prostora za područje općine Ljubuški gdje nije donijet provedbeni plan,

14.) Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o povjeravanju javnih ovlasti Javnom poduzeću Parkovi d.o.o. Ljubuški

15.) Dostava prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o formiranju cijena usluga Dječjeg vrtića u Ljubuškom

U audiozapisu poslušajte o čemu su danas raspravljali općinski vijećnici i kakve su zaključke donijeli

Foto:

Radio Ljubuški

na vrh članka