Integralna snimka 12. sjednice Općinskog vijeća Ljubuški - audio i foto Istaknuto

Integralna snimka 12. sjednice Općinskog vijeća Ljubuški - audio i foto

U Gradskoj vijećnici u Ljubuškom danas je održana 12.sjednica Općinskog vijeća Ljubuški.

Sjednica na kojoj su općinski vijećnici razmatrali 14 točaka dnevnog reda trajala je puna tri sata.

Dnevni red:

1.Rasprava o inicijativi JKP “Ljubuški” d.o.o. u stečaju broj: 04-214/17 od 04.08.2017. godine,

2.Usvajanje zapisnika s 11. sjednice Općinskog vijeća,

3.Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),

4.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o Proračunu općine Ljubuški za 2017. godinu,

5.Prijedlog Zaključka o stavljanju Nacrta Odluke o Proračunu općine Ljubuški za 2018. godinu na Javnu raspravu,

6.Prijedlog Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija općine Ljubuški za razdoblje 2018-2022 godine,

7.Prijedlog Odluke o promjeni granica između naseljenog mjesta Pregrađe i naseljenog mjesta Ljubuški,

8.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nazivima i označavanju ulica, trgova i parkova i označavanju objekata brojevima na području općine Ljubuški,

9.Prijedlog Odluke o prestanku svojstva javnog dobra u općoj uporabi,

10.Prijedlog Zaključka o usvajanju trogodišnjeg plana poslovanja JP “Pakovi” d.o.o. za razdoblje 2018.-2020. godine,

11.Prijedlog Rješenja o;

a)razrješenju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja općine Ljubuški za 2016. godinu,

b)imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja općine Ljubuški za 2017. godinu,


12.Prijedlog Rješenja o;

a)razrješenju v.d. ravnatelja Javne ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju općine Ljubuški,

b)davanju suglasnosti na imenovanje ravnatelja Javne ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju općine Ljubuški,


13.Prijedlog Zaključka o ispravci greške u Rješenju Sekretarijata Skupštine općine Ljubuški broj 04/IV-12/1966 od1.4.1966. godine,


14.Prijedlog Rješenja o:

a)razrješenju Povjerenstva za rješavanje po žalbi na odluke u kojima je u prvom stupnju rješavano na temelju odluka Općinskog vijeća, u okviru isključivih prava i dužnosti općine,

b)imenovanju Povjerenstva za rješavanje po žalbi na odluke u kojima je u prvom stupnju rješavano na temelju odluka Općinskog vijeća, u okviru isključivih prava i dužnosti općine.

U audio zapisu poslušajte cjelovitu snimku sjednice

U fotogaleriji pogledajte nekoliko fotografija

Bjanka Medić/Radio Ljubuški

na vrh članka