Integralna snimka 39. sjednice Gradskog vijeća Ljubuški - audio i foto Istaknuto

Integralna snimka 39. sjednice Gradskog vijeća Ljubuški - audio i foto

U hotelu Bigeste u Ljubuškom danas je održana 39. sjednica Gradskog vijeća Ljubuški.

Na dnevnom redu su se našle 23 točke.

Današnji dnevni red je izgledao ovako:

1. Usvajanje zapisnika sa XXXVIII. sjednice Gradskog vijeća,
2. Informacija o radu za 2019. godinu i Program rada za 2020. godinu Gimnazije Ljubuški,
3. Informacija o radu za 2019. godinu i Program rada za 2020. godinu SSŠ Ruđera Boškovića Ljubuški,
4. Izvješće o radu za 2019. godinu i Program rada za 2020. godinu OŠ Marka Marulića Ljubuški,
5. Izvješće o radu za 2019. godinu i Program rada za 2020. godinu OŠ IB Mažuranić Humac,
6. Izvješće o radu za 2019. godinu i Program rada za 2020. godinu OŠ Tina Ujevića Vitina,
7. Izvješće o radu za 2019. godinu i Program rada za 2020. godinu Glazbene škole Ljubuški,
8. Izvješće o radu za 2019. godinu i Program rada za 2020. godinu Gradskog pravobraniteljstva Ljubuški,
9. Izvješće o radu za 2019. godinu i Program rada za 2020. godinu Dječjeg vrtića Ljubuški,
10.Izvješće o radu za 2019. godinu i Program rada za 2020. godinu JU Edukacijsko-rehabilitacijskog centra za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju Grada Ljubuškog,
11.Izvješće o radu za 2019. godinu i Program rada za 2020. godinu Centra za socijalni rad Ljubuški
12. Izvješće o radu za 2019. godinu i Program rada za 2020. godinu JU Kulturno-športski centar Ljubuški,
13.Izvješće o radu za 2019. godinu i Program rada za 2020. godinu JP Radio Ljubuški,
14.Izvješće o radu za 2019. godinu, Plan poslovanja i financijski plan za 2020. godinu JP Parkovi Ljubuški,
15. Prijedlog Odluke o određivanju građevnog zemljišta u državnom vlasništvu,
16.Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o mjerama pomoći gospodarstvu radi ublažavanja posljedica pandemije uzrokovane koronavirusom (COVID-19),
17.Prijedlog Rješenja o :
a)razrješenju Povjerenstva za rješavanje po žalbi na odluke u kojima je u prvom stupnju rješavano na temelju odluka Općinskog vijeća, u okviru isključivih prava i dužnosti općine,
b)imenovanju Povjerenstva za rješavanje po žalbi na odluke u kojima je u prvom stupnju rješavano na temelju odluka Gradskog vijeća, u okviru isključivih prava i dužnosti grada Ljubuškog,
18. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),
19. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o organizaciji taksi prijevoza u 2020. godini na području grada Ljubuškog
20. Prijedlog Odluke o prestanku svojstva javnog dobra u općoj upotrebi
a.) dijela nekretnine označene kao KČ/420, površine 204 m2, upisane u posjedovni list broj 93 KO Radišići Gornji kao javno dobro
b.) dijela nekretnine označene kao KČ/5032, površine 108 m2, upisane u posjedovni list broj 176 KO Klobuk kao javno dobro
21. Prijedlog Zaključka usvajanja Elaborata o procjeni štete uzrokovane niskim temperaturama (mraz) dana 2.3.2020 godine
22. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke Urbanističkog plana grada Ljubuškog
23. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na blizinu gradnje objekta granici parcele na udaljenosti manjoj od tri metra


U audiozapisu poslušajte o čemu su danas gradski vijećnici raspravljaliRadio Ljubuški

na vrh članka