Federacija BiH: Stipendije učenicima koji se školuju za deficitarna zanimanja

Federacija BiH: Stipendije učenicima koji se školuju za deficitarna zanimanja

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisalo je Javni natječaj za stipendiranje učenika koju se školuju za deficitarna zanimanja koji je otvoren do 14. rujna 2018. godine.Uz Zahtjev za uključivanje u projekt potrebno je dostaviti i slijedeću dokumentaciju:

1. Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine za učenika

2. Potvrda o prebivalištu roditelja ili staratelja (CIPS)

3. Potvrda o statusu redovnog učenika (izdaje škola)

4. Ovjerena kopija svjedočanstva iz prethodno završenog razreda

5. Izjava da podnositelj zahtjeva ne prima stipendiju od drugog davaoca stipendije (potpisana osobno od roditelja ili staratelja)

6. Kućna lista sa podacima o godini rođenja svakog člana domaćinstva

7. Dokazi o obiteljskom standardu
– uvjerenje ili druga isprava o prosječnom osobnom dohotku u posljednja tri mjeseca za sve uposlene članove domaćinstva;
– ovjerena kopija posljednjeg odreska mirovine za sve članove domaćinstva, korisnike osobne ili obiteljske mirovine iz zemlje i inozemstva;
– uvjerenje od službe za zapošljavanje za sve članove domaćinstva koji su neuposleni, a ukoliko neuposleni član domaćinstva nije na evidenciji službe za zapošljavanje treba dostaviti Izjavu da nema primanja

8. Kopiju Odluke o popisu deficitarnih zanimanja objavljenu u službenom glasilu općine/grada
koju pripremljenu

U dodatku možete preuzeti sljedeće dokumente vezane za natječaj/konkurs:

1-Javni-natjecaj-stipendije.doc

2-Zahtjev-za-ukljucivanje-u-Projekt-stipendije

3-Smjernice-za-ukljucivanje-u-Projekt-stipendije

Prijave sa odgovarajućom dokumentacijom, šalju se preporučeno poštom u zapečaćenim kovertama na adresu:

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta
dr. Ante Starčevića bb (Hotel “Ero”) 88000 Mostar,
sa naznakom:
Ne otvarati–po Javnom natječaju za Projekt stipendiranje učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja

Na poleđini koverte obvezno navesti:
– ime podnositelja prijave;
– adresu i kontakt telefon:

Pogled.ba

na vrh članka