Grantovi za Grass Roots projekte (GAGP)

Grantovi za Grass Roots projekte (GAGP)

Vlada Japana je prvi put 1989. godine pokrenula program pomoći pod nazivom “Grass Roots Projects (GAGP)”, temeljni projekti, kao dodatak Generalnom programu pomoći Vlade Japana. Od 1996. godine preko 180 projekata u ukupnom iznosu od cca. 10 miliona EUR / 19 miliona KM je implementirano u Bosni i Hercegovini u okviru GAGP programa.

Iako obje sheme imaju za cilj pružanje pomoći zemljama u razvoju u namjeri da im pomogne da zadovolje osnovne ljudske potrebe i riješe socijalno-ekonomske izazove, GAGP je fokusiran na podršku lokalnim zajednicama, odnosno direktno stanovništvu.

U okviru GAGP grantovi se dodjeljuju javnim institucijama (općinama i općinskim javnim poduzećima), osnovnim školama, domovima zdravlja ili organizacijama civilnog društva  koje provode relativno male projekte.

Prioriteti

Unutar programa GAGP Japan podržava širok spektar projekata koji se baziraju na osnovne ljudske potrebe, kao i koji se baziraju na sigurnost. U Bosni i Hercegovini većina projekata koji se implementiraju unutar GAGP spada u sljedeće kategorije:

– Pomoć aktivnostima za deminiranje;

– Javno zdravstvo;

– Obrazovanje;

– Socijalna zaštita;

– Ruralni razvoj.

Aplikanti

Prihvatljivi aplikanti su: javne institucije (općine i općinska javna poduzeća), osnovne škole, domovi zdravlja i lokalne i međunarodne organizacije civilnog društva.

Neprihvatljivi aplikanti su: fizička lica, organizacije centralne vlasti (prihvatljivi samo u izuzetnim slučajevima), obdaništa, istraživački instituti, institucije višeg obrazovanja, bolnice, političke organizacije, vjerske ustanove.

Grant

GAGP financira izgradnju i/ili nabavku opreme i/ili materijala. Svi predloženi materijali, oprema i usluge, trebaju biti nabavljeni od domaćih dobavljača.

Grantovi isključivo pokrivaju troškove nabavke robe/usluga bez PDV-a.

Administrativni i operativni troškovi nisu prihvatljivi.

Maksimalan iznos raspoloživih sredstava po projektu je 10 miliona JPY (približno 80,000.00 EUR-a ili 156,000.00 KM), osim za projekte pomoći aktivnostima za deminiranje gdje maksimalan iznos granta može biti veći od 10 miliona JPY.

GAGP neće pružiti financijsku potporu za projekte kao što su kulturno sportski događaji, aktivnosti vezane za biznis, niti za aktivnosti koje se odnose na religiju.

Aplikacija se ispunjava na lokalnom ili engleskom jeziku, te dostavlja putem pošte na adresu Veleposlanstva: Bistrik 9, 71 0000 Sarajevo.

Aplikacija se može dostaviti tijekom cijele godine.

Sve dodatne informacije koje su vezane za podnošenje aplikacije i daljnju proceduru možete pronaći na službenoj web stranici Veleposlanstva Japana u Bosni i Hercegovini https://www.bosnia.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

Izvor: https://www.bosnia.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

Izvor: eui-zzh.ba

na vrh članka