Obavijest za poljoprivredne proizvođače: prijavite se za federalne poticaje Istaknuto

Obavijest za poljoprivredne proizvođače: prijavite se za federalne poticaje

Svi poljoprivredni proizvođači koji žele ostvariti federalne novčane potpore za 2020. godinu moraju napraviti plan prijave proizvodnje (obrazac PPP) u Županijskom zavodu za Poljoprivredu u Ljubuškom i Širokom Brijegu ili Ministarstvu gospodarstva u Posušju do 15.11.2019. godine, stoji u obavijesti koju je uputio Zavod za poljoprivredu ZHŽ-a.

Pri naputku za ostvarivanje novčanih potpora u biljnoj proizvodnji mogu se prijaviti proizvođači povrća, smilja, maslina, vinove loze te ostalog voća kao i proizvođači ratarskih usjeva ječma, pšenice i silažnog kukuruza, u a u animalnoj proizvodnji mogu se prijaviti pčelari, uzgajivači ovaca, koza, magaraca, krava buša, bosanskog brdskog konja, rasplodnih junica, mliječnih krava, tova junadi, sistema krava-tele, tova svinja, peradarske i ribarske proizvodnje.

Izvor: Zavod za poljoprivredu ZHŽ-a

 

na vrh članka