HNŽ: Obavijest poljoprivrednim proizvođačima o subvencioniranju nabave novih motokultivatora i priključaka

HNŽ: Obavijest poljoprivrednim proizvođačima o subvencioniranju nabave novih motokultivatora i priključaka

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ donijelo je Naputak o načinu i uvjetima za ostvarenje potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji za 2017. godinu (Narodne novine HNŽ 4/17), koji se nalazi na web stranici www.mpsv-hnz-k.ba.

U Naputku je pored propisane potpore za podizanje novih nasada – vinograda, masline i šljive, propisana i potpora za subvencioniranje nabave novih motokultivatora i priključaka.

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače da je krajnji rok dostave dokumentacije županijskom Ministarstvu za ostvarenje prava na novčanu potporu za nabavu novih motokultivatora i priključaka  do 1.9.2017. godine.

Propisano je, između ostaloga, da dokaz o nabavi (porezna faktura i fiskalni račun) mora biti izdan u razdoblju od 1.1.2017. godine  do 31. 8. 2017. godine.

Napominjemo, kako proizvođač pored općih uvjeta propisanih člankom 3. Naputka treba ispuniti i uvjet, da sebavi  poljoprivrednom proizvodnjom i upisan je u

Registar poljoprivrednih gospodarstva (RPG) i  Registar klijenata (RK).


Udio potpore za nabavu novih motokultivatora i priključaka iznosi do 25 % ukupne vrijednosti nabave, a najviše do 1.000,00 KM potpore.


Naputkom su utvrđeni opći i posebni uvjeti za ostvarenje županijske novčane potpore u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, postupak i rokovi za ostvarenje novčane potpore, kao i potrebita dokumentacija i obrasci.


Zainteresirani proizvođači detaljne uvjete mogu vidjeti u Naputku koji se nalazi na web stranici www.mpsv-hnz-k.ba, priopćeno je iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ.

Izvor: HMS

na vrh članka