Biblijska slika istinske pobožnosti prema Majci Mariji

Biblijska slika istinske pobožnosti prema Majci Mariji

Sveti Ljudevit Marija Grignion Montfortski u spisima (knjiga): Rasprava o pravoj pobožnosti prema Djevici Mariji, u trećem poglavlju: Biblijska rasprava ove pobožnosti: Rebeka i Jakov (str. 153-175); govori kako nam Duh Sveti donosi u Svetom pismu divnu sliku u svezi istinske pobožnosti prema Bogorodici Mariji. 

Riječ je o povijesti Jakova, koji je mudrim odnosno razboritim nastojanjem svoje majke Rebeke, dobio blagoslov od svoga oca Izaka. Sv. Ljudevit nam najprije u kratkim crtama pripovijeda tu povijest, a onda nam iznosi njezino tumačenje. 

Ezav bratu Jakovu prodaje svoje pravo prvorodstva. Rebeka, njihova majka svetim lukavstvom osigurava Jakovu povlasticu prvorodstva (usp. Post 27). Sveti Oci zapažaju da je Ezav slika onih ljudi, koji žele služiti Bogu i svijetu odnosno žele biti prijatelji Božji i svijeta, jer žele istovremeno uživati i nebeske i zemaljske slasti. Drugim riječima, prema svetim Ocima i tumačima Svetog pisma, Jakov je slika Krista Gospodina i predodređenima, a Ezav, je naprotiv, slika osuđenika. 

Odbačenici se u prolaznim ili vremenitim stvarima uvijek oslanjaju na svoju snagu odnosno vještinu i mudrost. U zemaljskim ili prolaznim stvarima, vrlo su snalažljivi i sposobni, a u vječnim (nebeskim) su nesposobni, slabi i neznalice ili nesnalažljivi. Njima uopće nije stalo do iskrene pobožnosti prema Bogorodici Mariji, jer nemaju prema njoj Jakovljeve sinovske odanosti i nježnosti. Nadalje, odbačenici poput Ezeva prodaju svoje prvenstvo, vječnost (nebo), za zemaljsku prolaznu slast odnosno zdjelu leče. 

Mlađi brat Jakov bio je slika posvećenih. Svoju majku Rebeku istinski je častio i sinovski ljubio i bio joj je poslušan, jer je imao veliko i iskreno pouzdanje u nju. Nasljedovao je sve kreposti koje je vidio u majci Rebeki. U njemu vidimo tipično ponašanje posvećenih prema Bogorodici Mariji. Posvećene osobe ljube samoću i svakodnevno provode unutarnji duhovni život moleći i posteći. Sve to rade po primjeru Presvete Bogorodice Marije. Svakodnevno izvršavaju sve svoje staleške dužnosti iz posluha volji Božjoj i svoje ljubljene Majke Marije, koju iz dubine srca i duše nježno ljube i istinski časte kao Presvetu Djevicu i svoju plemenitu Majku i Gospodaricu. 

Po primjeru Krista Gospodina koji je kroz tridesettri godine proživio u svijetu slaveći Boga Oca, u savršenoj i potpunoj odanosti tj. podložnosti svojoj svetoj Majci Mariji, i posvećene osobe su potpuno podložni i pokorni tj. odani Presvetoj Djevici kao svojoj plemenitoj Majci Mariji. Pokoravaju se Mariji u izvršavanju njenih savjeta, kao što je nekoć i Jakov slijedio savjete svoje maje Rebeke: "A sad, sine moj, poslušaj me i učini kako ti naredim" (Post 27,8); i poput sluga u Kani na svadbi koji poslušaše Marijin savjet: "Što god vam rekne, učinite" (Lk 2,5). 

Nadalje, gledaju u Mariji jutarnju zvijezdu Danicu koja ih usmjerava prema Kristu Gospodinu, Suncu Pravde; utječu se njezinom majčinskom neizmjernom milosrđu, da po njenom zagovoru zadobiju oproštenje grijeha. Stavljaju se pod zaštitu njezinog majčinskog i djevičanskog krila i pod plaštem njene majčinske ljubavi. Hodočasteći svojim životnim križnim putem, idu putem Presvete Djevice kao svoje suputnice u supatnice prema nebu u vječnost. 

Na kraju sretni su u trenucima svoje smrti zbog njezine prisutnosti u tim blaženim im svetim trenucima njihova odlaska sa ovoga svijeta i ulaska u nebesku slavu. Nažalost, odbačenici, nesretni su svom životu i u smrti, jer se u ničemu nisu ugledali na Presvetu Bogorodicu u njezinim krepostima. Štuju je samo na izvanjski način, upisujući se u njezine bratovštine, radi reda izmole koji put krunicu i neku molitvu na čast Presvete Djevice Marije, ili ako koji put obave bilo kakvu izvanjsku pobožnost na njezinu čast. 

Majka Marija svojom majčinskom brigom skrbi o svojoj djeci odnosno sužnjevima ljubavi. Njezina majčinska ljubav nadmašuje sve majke zajedno, jer svoju djecu ne ljubi samo osjećajno i nježno, nego djelotvornom majčinskom ljubavlju. Drugim riječima, uzdržava ih tjelesno i duševno. Presveta Bogorodica kao njihova suputnica i supatnica vodi ih putem neba u vječnost i upravlja njihovim koracima po volji svoga Sina Krista Gospodina. Rebeka je vodila svoga sina Jakova i savjetujući ga kako da primi blagoslov od svoga oca Izaka (usp. Post 27, 1-45). 

Marija Majka svoju djecu brani i štiti ih pod krilima svoje zaštite (plaštem ljubavi) kao kvočka svoje piliće. Na poseban način zagovara svoju djecu kod svoga Sina, ublažuje ga svojim majčinskim zagovorničkim molitvama, a na poseban način sjedinjuje svoju djecu sa svojim Sinom najužim vezom njegove božanske ljubavi, i čuva ih u jedinstvu s njim. 

Rebeka je svojim majčinskim savjetima privela svoga sina Jakova k ležaju njegova oca Izaka, kako bi primio od njega blagoslov (usp. Post 27,8). Marija Majka obasula je milostima svoje vjerne sinove i sužnjeve, u trenutku kad im je pribavila blagoslov nebeskoga Oca i sjedinjene s Kristom Gospodinom u zajedništvu Duha Svetoga. Čuva ih i bdije nad njima, kako bi na svome životnom hodočasničkom putu ustrajali sve do vječnosti (neba). 

DON TOMISLAV TOPČIĆ/MISIJA

na vrh članka