Kadrovska obnova: splitska bolnica prima čak 120 mladih stažista i 71 specijalizanta, i to najviše za područje pedijatrije, hitne medicine i kardiologije

Kadrovska obnova: splitska bolnica prima čak 120 mladih stažista i 71 specijalizanta, i to najviše za područje pedijatrije, hitne medicine i kardiologije

Klinički bolnički centar raspisao je javni natječaj za čak 71 liječničku specijalizaciju.

Time bi 71 mladi medicinar trebao pronaći svoj "kruh" u bolnicama na Firulama i Križinama, gdje će, nadamo se, i ostati raditi nakon završenog petogodišnjeg usavršavanja. Naravno, na ovo nadmetanje koje je objavljeno u Narodnim novinama mogu se kandidirati svi oni koji zadovoljavaju postavljene uvjete i koji uz svoje zamolbe prilože svu potrebnu dokumentaciju.

Najviše specijalizanata, njih devet, traži se za pedijatriju, potom slijedi hitna medicina sa sedam, kardiologija sa šest, te anestezija, reanimatologija i intenzivna medicina s pet specijalizacija.

Iako će svi ovi mladi liječnici koji budu izabrani u sklopu spomenutog javnog natječaja početi s radom za pet godina, svakako je pohvalno da mladi ljudi vrlo često dobivaju mogućnost specijaliziranja u KBC-u, kako bi svoje "liječničke snove" ostvarili u Hrvatskoj, odnosno Splitu.

- Ministarstvo zdravstva nam je izišlo u susret i omogućilo ove specijalizacije, svjesno kadrovskih potreba splitskog KBC-a. Kao što je poznato, najveća dalmatinska zdravstvena ustanova ima manjak liječničkog i ostalog medicinskog kadra i nadamo se da će resorno ministarstvo i dalje podržavati naša nastojanja da mladim liječnicima omogućimo specijalizacije u našem KBC-u, kao i zapošljavanje ostalog medicinskog kadra - rekao je prof. dr. Julije Meštrović, v.d. ravnatelja KBC-a.

Istovremeno, bolnica je objavila i javni natječaj za prijem pripravnika radi stjecanja prvog radnog iskustva korištenjem potpora za zapošljavanje preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Radni odnos sa svima njima, a planirano je primanje 120 stažista, odnosit će se na jednu godinu, dakle na određeno radno vrijeme.

Tako će na ovaj način u KBC-u biti zaposleno 30 medicinskih sestara/tehničara, po 20 primalja i prvostupnika sestrinstva, po 10 fizioterapeuta, zdravstveno-laboratorijskih tehničara, prvostupnika radiološke tehnologije i medicinsko laboratorijske dijagnostike, kao i po pet prvostupnika fizioterapije i primaljstva.

Piše Ivica Marković/PSD

Foto Nikola Vilić/Arhiva/Hanza media

na vrh članka